Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku pro pokročilé - hlubší pohled na vybrané problémy Metody oceňování podniku pro pokročilé - hlubší pohled na vybrané problémy

Mařík, M. a kolektiv, 3. vydání, 2023

Autorský kolektiv: prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. - doc. Ing. Pavla Maříková, CSc. - Ing. Tomáš Buus, Ph.D. - Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D.
Nakladatelství: Ekopress
ISBN: 978-80-87865-89-7
Rok vydání: 2023 - třetí vydání
Počet stran: 574

 

Co je nového oproti vydání 1 a 2 z roku 2011 a 2018:

Kniha obsahuje průběžné aktualizace a dále rozšíření zejména v těchto částech:
Soubory ke stažení:

Jedná se převážně o soubory Excelu (přípona xlsx).

Kapitola 2: Metoda ekonomické přidané hodnoty

Str.   99Komplexní příklad na metodu EVA entity včetně úpravy vstupních datExcel

Kapitola 4: Způsoby stanovení struktury kapitálu při ocenění podniku

Str. 134Kapitálová struktura v diskontní míře a iterace (vyžaduje v Excelu povolení iterací)Excel

Kapitola 5: Vzájemná shoda variant metody DCF

Str. 150Varianty DCF (vyžaduje v Excelu povolení iterací)Excel
Str. 179Návrh postupu odhadu diskontní míry pro úrokový daňový štít - textový průvodce příkladem
Návrh postupu odhadu diskontní míry pro úrokový daňový štít - číselný výpočet v Excelu (vyžaduje v Excelu povolení iterací)
Pdf
Excel

Kapitola 6: Metody DCF a EVA

Str. 215Vzájemná shoda metod DCF a EVA (vyžaduje v Excelu povolení iterací)Excel

Kapitola 7: Metoda kapitalizovaných čistých výnosů a metody DCF a EVA

Str. 265Vzájemné vztahy metod KČV, DCF a EVA (vyžaduje v Excelu povolení iterací)Excel

Kapitola 10: Bezriziková výnosová míra

Str. 303Problém použití výnosu do doby splatnosti státních dluhopisů jako RfExcel
Str. 310BootstrappingExcel
Str. 317Praktická aplikace úrokových swapových měrExcel
Str. 321Svenssonova metoda - aktualizovaná data na webu IOMweb
Str. 323Model E. Wengera pro odhad Rf ve druhé fázi (malá aplikace T. Adamce) (vyžaduje v Excelu povolení maker)Excel

Kapitola 12: Odhad nákladů vlastního kapitálu ex-ante

Str. 348Analýza akciových indexů (analytická studie J. Rajdla)Pdf

Kapitola 13: Metoda jistotních ekvivalentů

Str. 364Propočet individuálního jistotního ekvivalentu a testování rizikových přirážekExcel
Str. 368Výpočet JEV s použitím funkcí užitku při stochastické závislostiExcel
Str. 374Jistotní ekvivalenty na základě individuálního a tržního přístupuExcel

Kapitola 14: Podniky s omezenou perspektivou

Str. 393Ocenění podniku amortizační hodnotou ve variantě equity, entity a APV (vyžaduje v Excelu povolení iterací)Excel

 

Prosíme, opravte si:

Omlouváme se, ale přes veškerou péči, kterou jsme textu věnovali, zůstaly v knize chyby.
Str. 350Ve vzorci (12-7) chybí mocnina u diskontování FCFE v prvních pěti letech. Správný tvar vzorce je:
Dvoufázový model FCFE pro RP ex-ante

Pokud objevíte další chyby, budeme vděčni za upozornění a opravu umístíme na tuto stránku. Upozornění na chyby prosím zasílejte na adresu marik@vse.cz.

 


Zpět na stránku Podpora publikací
Datum poslední aktualizace: 19. 1. 2024