Podpora publikací

Na této stránce jsou zařazovány různé odborné informace vztahující se k publikacím především z oblasti oceňování podniků. Jedná se o příklady v tabulkové podobě, aktualizace, výsledky výzkumů apod. Na stránkách k jednotlivým publikacím jsou uváděny také případné opravy tiskových chyb. U každé publikace je uvedeno datum poslední aktualizace webové stránky s internetovou podporou k této publikaci.

Internetová podpora knih:

Metody oceňování podniku - proces ocenění, základní metody a postupy (1. díl Metod oceňování podniku)
Autoři: Mařík, M. a kol.

Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku - proces ocenění, základní metody a postupy, 2003 První vydání 2003
Datum poslední aktualizace: 12. 12. 2011
Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku - proces ocenění, základní metody a postupy, 2007 Druhé vydání 2007
Datum poslední aktualizace: 26. 2. 2014
Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku - proces ocenění, základní metody a postupy, 2011 Třetí vydání 2011
Datum poslední aktualizace: 26. 2. 2014
Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku - proces ocenění, základní metody a postupy, 2018 Čtvrté vydání 2018
Datum poslední aktualizace: 7. 1. 2019

Metody oceňování podniku pro pokročilé - hlubší pohled na vybrané problémy (2. díl Metod oceňování podniku)
Autoři: Mařík, M. a kol.

Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku pro pokročilé - hlubší pohled na vybrané problémy, 2011 Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku pro pokročilé - hlubší pohled na vybrané problémy, 2018 První vydání 2011 a druhé vydání 2018
Datum poslední aktualizace: 10. 6. 2021

Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku
Autoři: Maříková P. - Mařík M.

Maříková, P. - Mařík, M.: Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku První vydání 2007
Datum poslední aktualizace: 12. 12. 2011

Kniha již není v prodeji. Další vydání se nepředpokládá, hlavní témata z této publikace obsahuje a dále rozvíjí kniha Metody ocenování podniku pro pokročilé.

Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku (EVA, MVA, CFROI)
Autoři: Mařík M. - Maříková P.

Mařík, M. - Maříková, P.: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku (EVA, MVA, CFROI), 2001 První vydání 2001
Datum poslední aktualizace: 12. 3. 2002
Mařík, M. - Maříková, P.: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku (EVA, MVA, CFROI), 2005 Druhé vydání 2005
Datum poslední aktualizace: 6. 11. 2009

Další vydání se nepředpokládá. Základní výklad k uzakateli EVA a oceňovací metodě EVA/MVA obsahuje kniha Metody oceňování podniku. Podrobnější výklad pak obsahuje kniha Metody oceňování podniku pro pokročilé, a to včetně analýzy vztahu metody EVA/MVA k ostatním výnosovým metodám oceňování podniku.

 

Vystoupení na konferencích:
Výzkumné zprávy ke stažení:

 


Případné dotazy, připomínky a náměty můžete zasílat na:
marik@vse.cz - prof. Miloš Mařík
marikova@vse.cz - doc. Pavla Maříková

Kam dál?
Mařík - výchozí stránka Miloše Maříka
IOM   - výchozí stránka Institutu oceňování majetku

Datum poslední aktualizace této stránky: 10. 6. 2021