Výuka    

PC

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů

Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

line decor
  
line decor
 
 
 
 
 

Ostatní publikační činnost

  1. Kubálek, T.: Rozbor uplatnění ASŘ v podnicích městské hromadné dopravy v ČSSR. Diplomová práce. VŠE, Praha 1985.
  2. Kubálek, T.: Automatizace zjišťování přepravních požadavků v MHD. Diplomová práce. VŠE, Praha 1986.
  3. Kubálek, T.: Modely finanční analýzy a finanční strategie a jejich realizace na počítači. Kandidátská disertační práce. VŠE, Praha 1992.
  4. Kubálek, T.: Sektorová analýza s využitím elektronického Obchodního věstníku. Habilitační práce. VŠE, Praha 1997.
  5. Kubálek, T. a kol.: Projekt distanční formy magisterského navazujícího studia. Pro akreditační komisi MŠMT, Praha 2002.
  6. Kubálek, T. a kol.: Projekt prodloužení akreditace studijních programů Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Pro akreditační komisi MŠMT, Praha 2005.