Výuka    

PC

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů

Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

line decor
  
line decor
 
 
 
 
 

Profesní životopis

1963 narozen v Brně

Vzdělání

 • 1981 maturita na gymnáziu se zaměřením na programování a obsluhu počítačích strojů (střední odborné vzdělání)
 • 1985 Ing. VŠE v Praze, Fakulta výrobně-ekonomická, obor ekonomika dopravy a spojů
 • 1986 Ing. VŠE v Praze, Fakulta řízení, obor automatizované systémy řízení v ekonomice
 • 1993 CSc. VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská, obor odvětvové a průřezové ekonomiky
 • 1997 doc. VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská, obor podnikové hospodářství

Zaměstnání

 • 1985 – 1987 VŠE v Praze, Fakulta výrobně-ekonomická, katedra dopravy a spojů
 • 1988 – 1990 VŠE v Praze, Fakulta výrobně-ekonomická, katedra ekonomiky průmyslu
 • 1990 – 1997 VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská, katedra ekonomiky podniku (později podnikové ekonomiky)
 • 1997 – 2006 VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská, katedra podnikového managementu (později managementu)
 • 2006 – VŠE v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Akademické funkce

 • 1994 – 2000 proděkan pro informatizaci Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze
 • 2000 – 2006 proděkan pro pedagogiku a informatizaci Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze

Další funkce

 • 2006 –   manažer pro informatizaci a distanční studium Fakulty mezinárodních vztahů

Členství v radách a komisích

 • 1988 – 2006 zástupce Fakulty výrobně-ekonomické (později podnikohospodářské) v Radě pro informatizaci VŠE v Praze
 • 1994 – 2006 člen vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze
 • 2006 –  zástupce Fakulty mezinárodních vztahů v Radě pro informatizaci VŠE v Praze

Získané certifikáty a významnější školení

 • 1979 státní zkouška z kancelářského psaní strojem (s rychlostí 248 čistých úhozů za minutu)
 • 1987 studium základů pedagogiky vysoké školy (Ústav rozvoje vysokých škol ČR)
 • 2002 certifikát testera ECDL – mezinárodní koncept počítačové gramotností (Česká společnost pro kybernetiku a informatiku)
 • 2005 program celoživotního vzdělávání Distanční minimum (Centrum distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci)
 • 2005 kurz MS Project 2003 Standard (ComputerHelp) – certifikát
 • 2005 kurz MS Excel Visual Basic for Application (ComputerHelp) – certifikát
 • 2006 kurz MS Visio (ComputerHelp) – certifikát
 • 2006 kurz Adobe Photoshop (ComputerHelp) – certifikát

Významnější ocenění

 • 1981 vítězství ve fakultním kole Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ)
 • 1985 vítězství ve fakultním a mezinárodním kole Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ)
 • 1998 ocenění za nejlepší publikaci roku 1998 v kategorii vysokoškolská učebnice na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze

Výuka

 • 1985 – 1990 garant a vyučující předmětu Automatizované systémy řízení v dopravě
 • 1990 –  garant a vyučující předmětů Práce s PC, později Manažerská informatika 1 – 3 zaměřených na aplikaci kancelářského software:
  • textový procesor MS Word (dříve WordPerfect, Text602)
  • tabulkový program MS Excel (dříve QuattroPro)
  • prezentační program MS PowerPoint
  • databázový systém MS Access (dříve dBase, Paradox)
  • program na tvorbu webových stránek MS Front Page
  • program na tvorbu schémat MS Visio
  • program na řízení projektů MS Project

Vzdělávání zaměstnanců

 • 1990 – 2006 četná školení zaměstnanců Fakulty podnikohospodářské a Vysoké školy ekonomické (převážně v rámci programu vzdělávání zaměstnanců), tématika: MS Office, Lotus Notes, tvorba distančních pomůcek
 • 2003 školení, testování zaměstnanců Fakulty podnikohospodářské v rámci konceptu ECDL (31 certifikátů na úrovni ECDL Komplet, 22 certifikátů na úrovni ECDL Start)
 • 2005 organizace kurzu Distanční minimum ve spolupráci s Univerzitou Palackého (úspěšné dokončení 25 učiteli fakulty)

Rozvojové projekty

 • hlavní řešitel několika rozvojových projektů Fakulty podnikohospodářské:
  • 2002 Distanční forma navazujícího magisterského studia (3216 tis. Kč)
  • 2002 ECDL (300 tis. Kč)
  • 2003 Rozšíření distanční formy navazujícího magisterského studia (1000 tis. Kč)
  • 2004 Informační podpora studijních programů FPH (695 tis. Kč)
  • 2004 Inovace distanční formy studia (500 tis. Kč)
  • 2005 Vzdělávání a informační podpora zaměstnanců (324 tis. Kč)
  • 2005 Transformace studijních programů FPH do ECTS (1472 tis. Kč)
  • 2006 Inovace multimediálních učebních pomůcek (810 tis. Kč)
 • dále:
  • 2007 Rozvoj Univerzity třetího věku VŠE
  • 2007 Distanční forma navazujícího studijního programu Cestovní ruch

Realizované rozsáhlejší projekty

 • 2002 akreditace distanční formy navazujícího magisterského studia na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze (první fakulta v ČR)
 • 2005 dislokace Fakulty podnikohospodářské v Rajské budově (dílčí projekty: přizpůsobení místností potřebám fakulty, mobiliář, telefonní systém, orientační systém, vybavení výpočetní a audiovizuální technikou, stěhování)
 • 2005 zavedení systému evropských transferových kreditů na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze

Řízení lidí

 • 1988 – 1993 vedoucí laboratoře výpočetní techniky Fakulty podnikohospodářské
 • 1997 – 2006 vedoucí sekce manažerské informatiky katedry managementu
 • 2000 – 2006 statutární zástupce děkana Fakulty podnikohospodářské

Další využitelné zkušenosti

 • 1994 – 2006 tvorba a správa webových stránek Fakulty podnikohospodářské, portálu distančního studia, intranetu fakulty, webu katedry managementu
 • 2000 – 2006 výroční zprávy fakulty
 • 1994 – 2006 vykazování výkonů fakulty jako podklad celoškolního rozdělování mzdových prostředků mezi fakulty, návrhy rozdělení mzdových prostředků mezi katedry Fakulty podnikohospodářské
 • 2000 – 2006 předseda ediční, stipendijní komise fakulty, předseda pedagogického kolegia fakulty
 • 2004 spoluautorství Studijního a zkušebního řádu pro ECTS
 • 2002 – 2006 organizace a moderování Dnů otevřených dveří fakulty
 • 2001 – 2006 tvorba a aktualizace fakultního informačního CD
 • 2000 – 2006 organizace přijímacího řízení na fakultě a úvodních informačních soustředění nově přijatých studentů
 • 2003 – 2006 řízení tutoriálů distanční formy studia
 • 1994 – 2006 tvorba Průvodců prezenčním a distančním studiem fakulty, brožury Vedlejší specializace
 • 2003 – 2006 účast na přípravě Integrovaného studijního informačního systému

Jazykové znalosti

Angličtina, ruština – pasivně

Ostatní

 • manželka Markéta (od r. 1995)
 • 1998 syn Lukáš
 • 2003 dcera Erika