Výuka    

PC

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů

Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

line decor
  
line decor
 
 
 
 
 

Pedagogická činnost

 1. 1986 - 1987: Vedení speciálního a diplomového semináře na katedře ekonomiky dopravy a spojů.
 2. 1986 - 1990: Garance a výuka předmětu Automatizované systémy řízení v dopravě pro denní a dálkové studium, zajištění literaturou.
 3. 1989: Výuka cvičení předmětu Ekonomika průmyslu.
 4. 1989: Výuka cvičení Základy automatizovaného zpracování dat pro fakultu řízení.
 5. 1990 - dosud: Garance, výuka předmětu PE_409 Práce s PC 1.
 6. 1991 - dosud: Garance, výuka předmětu PE_427 Práce s PC 2.
 7. 1992 - 1994: Garance, výuka a zajištění literaturou předmětu Výpočetní technika na Škole managementu a služeb.
 8. 1994: Garance, výuka předmětů DP_515 Práce s PC 3 a PE_426 Práce s PC 4.
 9. 1996: Zásadní inovace předmětů PE_409 Práce s PC 1 a PE_427 Práce s PC 2 - přechod na Windows 3.11 (aplikace MS Excelu, MS Wordu, MS Accessu).
 10. 1998: Zásadní inovace předmětů PM_351 Manažerská informatika 1 (dříve PE_409 Práce s PC 1) a PM_352 Manažerská informatika 2 (dříve PE_427 Práce s PC 2) - přechod na Windows NT (aplikace MS Excelu, MS Wordu, MS Accessu).
 11. 2005: Inovace předmětů 3MA381 Manažerská informatika 1 a 3MA383 Manažerská informatika 3 v souvislosti s přechodem na ECTS.
 12. 2006: Změna náplně předmětu 3MA382 Manažerská informatika 2 (nově program pro řízení projektů MS Project a program na tvorbu schémat MS Visio).
 13. 2007: Přechod předmětů Manažerská informatika 1 - 3 na Fakultu mezinárodních vztahů pod identy 2OP381, 2OP482, 2OP483.
 14. Průběžně: Opakovaná školení pro učitele a zaměstnance školy.
 15. Průběžně: Opakovaná školení pro praxi.