Výuka    

PC

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů

Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

line decor
  
line decor
 
 
 
 
 

Příspěvky na konferencích

 1. Kubálek, T.: Mikropočítače v provozně-ekonomických úlohách řízení městské hromadné dopravy. Seminář „Mini a mikropočítače v ekonomickém řízení“. Ostrava, Dům techniky ČSVTS 1988.
 2. Kubálek, T.: Podpůrný systém modulárního programování. Seminář „Využitie výpočtovej techniky na racionalizáciu výučby“. Unovce, ČSVTS na VŠE v Bratislavě 1988.
 3. Kubálek, T.: Zpracování časových řad na mikropočítači. Seminář „Automatizace a odborná příprava pracovníků strojírenských podniků“. Klatovy, ČSVTS 1988.
 4. Kubálek, T.: Podpůrný systém modulárního programování. Seminář „Využitie výpočtovej techniky v školstve“. Tatranská Lomnica, ČSVTS 1988.
 5. Kubálek, T.: Aplikace PC ve výuce předmětů ekonomiky podniku. Seminář „Pedagogický software 92“. České Budějovice, Dům techniky ČSVTS 1992.
 6. Kubálek, T.: Finanční analýza a finanční plánování na PC. Seminář „Aplikovaný software 93“. České Budějovice, Scientific-Pedagogical Publishing 1993.
 7. Kubálek, T.: Informační systém fakulty. Seminář „Pedagogický software 95“. České Budějovice, MR Servis 1995.
 8. Kubálek, T. - Srpová, J. - Kubálková, M.: Využití informačních zdrojů ekonomiky podniku. Seminář „Integrace informačních zdrojů pro ekonomická studia“. Praha, 1996.
 9. Kubálek, T. - Srpová, J.: Finanční analýza na PC. Konference „Management a ekonomika firmy '96“. Praha, 1996.
 10. Hrůzová, H. - Kubálek, T.: Uplatnění Paretova principu pro analýzu zásob pomocí produktu MS Access a MS Excel. Mezinárodní konference „Logistika '98“. Prešov, 1998.
 11. Kubálek, T. - Srpová, J.: Využití informačních zdrojů pro finanční analýzu podniku a odvětví. 5. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích „Inforum“. Praha, 1999.
 12. Kubálek, T.: Projekt distanční formy uceleného studijního programu od předsevzetí k akreditaci. 8. ročník mezinárodní konference Pedagogický software 2002. Ediční středisko Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. České Budějovice, 2002.
 13. Kubálek, T.: Příprava distanční formy magisterského navazujícího studijního programu FPH VŠE v Praze. II. národní konference Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost. CSVŠ Národní centrum distančního vzdělávání a Fakulta managementu VŠE Praha se sídlem v Jindřichově Hradci. Jindřichův Hradec, 2002.
 14. Kubálek, Tomáš, Švecová, Lenka. Distanční studium na Fakultě podnikohospodářské – cesta k rozšíření přístupu ke vzdělání. Praha 23.01.2003. In: NOVÝ, Ivan (ed.). Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí. Praha : VŠE FPH, 2003, s. 175–178. ISBN 80-245-0419-7.
 15. Kubálek, Tomáš. Příprava a realizace projektu distanční formy uceleného studijního programu navazujícího magisterského studia na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze. Praha 18.03.2003: Konference Fenomén e-learningu v současném vzdělávání. Agentura pro vzdělávání a firemní poradenství SEMIS.
 16. Kubálek, Tomáš - Kubálková, Markéta: Zkušenosti s přípravou a organizací distanční formy uceleného studijního programu. Setkání uživatelů e-learningových systémů SCO 2004 E-learning přichází. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Brno, 2004.
 17. Volkmerová, Blanka - Kubálek, Tomáš: Využití LMS eDoceo v distanční formě navazujícího magisterského studia Podniková ekonomika a management. 9. ročník mezinárodní konference Pedagogický software 2004. Ediční středisko Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. České Budějovice, 2004.
 18. Kubálek, T. - Volkmerová, Blanka: Dva roky distančního studia na FPH VŠE v Praze – zkušenosti a náměty. III. národní konference Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost. CSVŠ Národní centrum distančního vzdělávání. Brno, 2004.
 19. Kubálková, M. - Kubálek, T.: Projektové řízení s podporou MSDN AA. 3. mezinárodní pedagogická konference Výuka na vysokých školách ekonomického zaměření. Mladá Boleslav, 2007. [text] [prezentace]
 20. Kubálek, T. - Kubálková, M.: Multimediální prezentace v e-learningu. 4. mezinárodní pedagogická konference Výuka na vysokých školách ekonomického zaměření. Mladá Boleslav, 2008. [text] [prezentace ve verzi PP 2003] [prezentace ve verzi PP 2007]