Výuka    

PC

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů

Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

line decor
  
line decor
 
 
 
 
 

Výzkumné zprávy (pouze vybrané)

  1. Studium na vysoké škole z pohledu studentů, absolventů a zaměstnavatelů. Grant MŠMT RS95 RC118. VŠE, Praha 1995.
  2. Integrace informačních zdrojů pro ekonomická studia. Fond rozvoje vysokých škol č. 00013. Dílčí úkol Využití informačních zdrojů ekonomiky podniku. Praha, VŠE 1995.
  3. Výuka předmětů ekonomické teorie na VŠ v ČR. Fond rozvoje vysokých škol č. 0870/97. Praha, VŠE 1997.
  4. Banka dat a modelů ekonomiky ČR. Dílčí projekt III: Databáze podniků a modely hodnocení podniků a odvětví. Grant MŠMT v rámci programu rozvoje informační infrastruktury vědy a výzkumu. Projekt. LB98063. 1998 - 2000.
  5. Keramika doby laténské a římské jako archeologický pramen. Grant Grantové agentury ČR 404/94/0606. Spoluúčast. 1996 - 1998.
  6. Lovosicko ve středoevropské době laténské a římské. Grant Grantové agentury ČR 404/98/1565. Spoluúčast. 1999 - 2001.
  7. Salač, Vladimír - Neruda, Roman - Kubálek Tomáš: Sídliště z doby laténské a římské v Březně u Chomutova. Kvantitativní vlastnosti keramických souborů (Siedlung der Latenezeit und der Römischen Kaiserzeit in Březno bei Chomutov. Quantitative Charakteristika der Keramikensembles). Praha, VŠE 2006. ISBN 80-245-1150-9. 122 stran.