Výuka    

PC

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů

Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

line decor
  
line decor
 
 
 
 
 

Články v časopisech

  1. Kubálek, T. - Mikan, P.: První pomoc - Lotus 1-2-3. Praha, Bajt 5/1990.
  2. Kubálek, T. - Mikan, P.: První pomoc - SuperCalc 4. Praha, Bajt 6/1990.
  3. Kubálek, T. - Mikan, P.: První pomoc - dBase III+. Praha, Bajt 1 - 4/1991.
  4. Kubálek, T. - Mikan, P.: První pomoc - Paradox. Praha, Bajt 10/1991 - 3/1992.
  5. Synek, M. - Kubálek, T.: O efektivnosti českého a slovenského průmyslu. Praha, Politická ekonomie 4/1993. 10 stran.
  6. Synek, M. - Kubálek, T.: Sobre la eficiencia de la industria checa y eslovaca (španělsky). Panorama (odborný časopis pro španělsky mluvící země) 2/1994. 10 stran.
  7. Kubálek, T. - Srpová, J. - Kubálková, M.: Využití informačních zdrojů ekonomiky podniku. Praha, Acta oeconomica pragensia 1996/2. 24 stran.
  8. Kubálek, T. - Srpová, J.: Databáze podniků a modely hodnocení podniků a odvětví. Praha, Acta oeconomica pragensia 2001/1. 6 stran. 
  9. Kubálek, T.: Zvukové záznamy se uplatní ve výuce. Praha, ComputerWorld speciál. Zvláštní příloha ComputerWorld 34/2002.