Výuka    

PC

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů

Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

line decor
  
line decor
 
 
 
 
 

Kubálek, T.:

Sektorová analýza s využitím elektronického Obchodního věstníku

Obsah

 • Úvod
 • 1 Východiska analýzy
  • 1.1 Metodologická východiska
   • 1.1.1 Metody finanční analýzy
   • 1.1.2 Extenzívní ukazatele
   • 1.1.3 Intenzívní ukazatele
   • 1.1.4 Soustavy poměrových ukazatelů
   • 1.1.5 Průměry a kvantily ukazatelů
  • 1.2 Informační zdroje
   • 1.2.1 Obchodní věstník
   • 1.2.2 Registr organizací
   • 1.2.3 Internet
  • 1.3 Dřívější zkušenosti
 • 2 Postup analýzy
  • 2.1 Koncepce postupu analýzy
  • 2.2 Čerpání dat z Registru organizací
  • 2.3 Čerpání dat z Obchodního věstníku a jejich kontrola
   • 2.3.1 Příprava dat před přidáním do databáze MS Accessu
   • 2.3.2 Filtrování a rozšíření dat v databázi MS Accessu
  • 2.4 Rekapitulace dat z Obchodního věstníku
  • 2.5 Bonita
  • 2.6 Použitá pyramidová soustava ukazatelů
  • 2.7 Třídění dat
 • 3 Sektorová analýza ČR v letech 1994 - 1995
  • 3.1 Zastoupení ve skupinách burzy
  • 3.2 Analýza dle skupin burzy
   • 3. 2. 1 Struktura aktiv a pasív dle skupin burzy
   • 3. 2. 2 Bonita dle skupin burzy
  • 3.3 Analýza jednotlivých skupin
   • Textová část
   • Tabulky a obrázky:
    • 01 Zemědělství
    • 02 Výroba potravin a nápojů
    • 04 Těžba a zpracování nerostů
    • 05 Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
    • 06 Průmysl dřevařský a papírenský
    • 07 Chemický, farmaceutický a gumárenský průmysl
    • 08 Stavebnictví a výroba stavebních hmot
    • 09 Hutnictví a zpracování kovů
    • 10 Strojírenství
    • 11 Elektronika a elektrotechnika
    • 12 Energetika
    • 13 Doprava a spoje
    • 14 Obchod
    • 15 Peněžnictví
    • 16 Služby
    • 20 Nezařazeno
  • 3.4 Analýza vybraných skupin
   • Textová část
   • Tabulky a obrázky:
    • 05 Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
    • 10 Strojírenství
    • 12 Energetika
    • 13 Doprava a spoje
  • 3.5 Analýza dle dalších třídění
  • 3.6 Analýza vybraného podniku
  • 3.7 Kontrola výsledků analýzy
 • Závěr
 • Literatura