Výuka    

PC

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů

Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

line decor
  
line decor
 
 
 
 
 

Oponentní posudky

 1. Oponentní posudek pro vstupní oponentní řízení rozvojového projektu
  Řešitel projektu: prof. Ing. Jan Hron, CSc.
  Název projektu: Virtuální učení: mezinárodní manažerská hra na Internetu
  Rok 1997
 2. Oponentní posudek pro závěrečné oponentní řízení projektu č. 320/2000 Fondu rozvoje VŠ
  Řešitel projektu: PhDr. Pavel Hejtman, CSc.
  Název projektu: EDEN 1 - Učební multimediální texty pro společenské vědy
  Rok: 2000