Výuka    

PC

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů

Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

line decor
  
line decor
 
 
 
 
 

Kubálek, T.:
Automatizace zjišťování přepravních požadavků v MHD

Obsah
 • 1 Úvod
  • 1.1 Uvedení do souvislostí
  • 1.2 Projekt "Řešení rozporu přepravních kapacit a požadavků v MHD"
   • 1.2.1 Vymezení rozporu
   • 1.2.2 Cílová funkce řešení rozporu
   • 1.2.3 Faktory rozporu
   • 1.2.4 Strukturalizace řešení rozporu
  • 1.3 Cíl a struktura práce
 • 2 Analýza reality
  • 2.1 Význam zjišťování přepravních požadavků
  • 2.2 Metody zjišťování přepravních požadavků
   • 2.2.1 Rozdělení metod
   • 2.2.2 Popis metod
 • 3 Model
  • 3.1 Vymezení modelované reality
  • 3.2 Popis modelu
   • 3. 2. 1 Původní model
   • 3. 2. 2 Upravený model
 • 4 Realizace modelu na počítači
  • 4.1 Etapizace automatizace
  • 4.2 Aplikace automatizace při zpracování přepravního průzkumu v listopadu 1985
   • 4. 2. 1 Organizační zabezpečení
   • 4. 2. 2 Technické zabezpečení
   • 4. 2. 3 Programové zabezpečení
 • 5 Závěr
  • 5.1 Zkušenost z využívání mikropočítače
  • 5.2 Efektivnost a automatizace
  • 5.3 Shrnutí
 • Zkratky
 • Literatura