Výuka    

PC

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů

Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

line decor
  
line decor
 
 
 
 
 

Kubálek, T.:
Rozbor uplatnění ASŘ v podnicích MHD v ČSSR

 

Obsah
 • 1 Úvod
  • 1.1 Uvedení problematiky do souvislostí
  • 1.2 Struktura zpracování problematiky
 • 2 Možnosti uplatnění výpočetní techniky
  • 2.1 Teoretické vymezení možností
  • 2.2 Reálné možnosti současnosti
  • 2.3 Zahraniční zkušenosti
 • 3 Rozvoj ASŘ v MHD v ČSSR
  • 3.1 Rozvoj výpočetní techniky v MHD do poloviny sedmdesátých let
  • 3.2 Vznik vedoucího oborového pracoviště
  • 3.3 Rozvoj ASŘ v MHD od poloviny sedmdesátých let
 • 4 Uplatnění ASŘ v typických dopravních podnicích
  • 4.1 Velmi velký podnik: Dopravní podniky hl. m. Prahy
   • 4.1.1 Historie výpočetního centra
   • 4.1.2 Popis výpočetního centra
   • 4.1.3 Rozvoj ASŘ v Dopravních podnicích hl. m. Prahy
   • 4.1.4 Popis ASŘ v Dopravních podnicích hl. m. Prahy
  • 4.2 Velký podnik: Dopravní podnik města Brna
   • 4. 2. 1 Historie výpočetního centra
   • 4. 2. 2 Popis výpočetního centra
   • 4. 2. 3 Rozvoj ASŘ v Dopravním podniku města Brna
   • 4. 2. 4 Popis vybraných subsystémů ASŘ v Dopravním podniku města Brna
 • 5 Závěr
  • 5.1 Efektivnost ASŘ
  • 5.2 Shrnutí rozboru
 • Zkratky
 • Literatura