Úvod
Profil
Publikace
Texty článků
Předměty
Diplomky
Kontakt
Odkazy 
                   Texty článků
Kritické faktory úspěchu a rizika informačních systémů

1996 listopad

Systémová integrace v kooperativní společnosti

1997 prosinec

Outsourcing IS/IT z hlediska zadavatelského podniku

1998 červen

Principy strategického řízení informačních systémů

1998 říjen

Čtyři základní koncepty systémové integrace

1999 září

Práci si hledejte v oboru informačních technologií

1999 květen

Nová dimenze SI - integrace procesů a znalostí - metoda KBPR

2000 červen

Řízení podnikové informatiky – model SPSPR

2001 červen

Knowledge Management via Student Intranets

2001 červen

MMDIS - principy a konceptuální modely

2001 září

Delivering Application Services: Who will Benefit?

2002 květen

Na cestě k ASP

2002 červen

Critical Success Factors for Different Types of Outsourcing

2003 červen

Pre-requisites for successful adoption of the ASP model

2004 květen

Trendy IS/ICT, na které musí uživatelé a dodavatelé reagovat

2005 květen

Kolik informatiků v ČR potřebujeme a jaké mají mít znalosti?

2006 červen

Competitiveness of ICT graduates in the CR

2007 čeven

Kategorizace a architektury informatických služeb

2007 říjen

SaaS model dodávky aplikací a z něho vyplývající transformace IT průmyslu

2008 duben

Výsledky průzkumu „Lidské zdroje v ICT v ČR“

2008 květen