Úvod
Profil
Publikace
Texty článků
Předměty
Diplomky
Kontakt
Odkazy
 

                   Osobní profil

Jméno

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

Datum narození

13.7.1950

Stav

ženatý, dvě děti 

Vzdělání

1956 - 1965

základní škola

1965 - 1968

gymnázium Arabská, Praha 6, specializace "Kybernetika"

1968 - 1973

VŠE Praha, obor "Ekonomicko-matematické výpočty"
titul Ing. v oboru ekonomicko matematické výpočty
diplomová práce: Systémy hromadné obsluhy s prioritami

1983 - 1985

VŠE Praha, The Free University of Amsterdam (supervisor: Prof.Dr. A.S. Tanenbaum)
titul CSc. v oboru Řízení a plánování národního hospodářství - úsek automatizované systémy řízení
disertační práce: Inkrementální vrstvená architektura programových systémů

1991

VŠE Praha
titul "Docent" oboru Informatika
habilitační práce: Architektura informačních systémů

1998

VŠE Praha,
titul "Profesor" oboru Informatika

Odborné stáže a pobyty na zahraničních univerzitách

1976

vídeňská banka Zentralsparkasse,
dva měsíce, člen softwarového týmu

1983

Informatics Department of the Free University of Amsterdam
čtyři měsíce, dočasný člen katedry, specializace architektura softwarových systémů

1985

katedra ASŘ, Moskevský matematicko-statistický institut
jeden měsíc, metody využití počítačů ve výuce

1992

Antverpská univerzita
jeden měsíc, finanční a marketingové aspekty informačních systémů a informačních strategií

2004

University of Technology Sydney, Information Technology Faculty, Software Engineering Dept.
čtyři měsíce, hostující profesor

Zaměstnání

1973 - 1987

VŠE Praha, katedra ASŘ
odborný asistent, zástupce vedoucího katedry (1985-1987)

1987-1990

Strojimport a.s.
vedoucí odboru analýzy a projekce
tvorba obchodních a administrativních aplikací na počítačové síti

1990-2013

VŠE Praha, katedra informačních technologií
vedoucí katedry

2009-2018

Panevropská vysoká škola, Bratislava, profesor fakulty informatiky

2019-nyní

Škoda auto vysoká škola, profesor informatiky

1992-2017

ITG, s.r.o., generální ředitel, prokurista

Pedagogická činnost

1973 - 1987

VŠE Praha, katedra ASŘ
výuka na denním, dálkovém a postgraduálním studiu
specializace: programovací jazyky, operační systémy, návrh a implementace interaktivních systémů, architektura softwarových systémů a řízení softwarových prací

1990 - 2013

VŠE Praha, katedra informačních technologií
výuka na bakalářském, inženýrském a doktorském stupni studia
zodpovědný za učební programy oboru informatika na všech třech stupních studia
specializace - systémová integrace, strategické řízení IS/IT, outsourcing

2009 - 2018

Panevrópska vysoká škola, Slovensko, výuka na bakalářském a magisterském stupni studia

2019-nyní

Škoda auto vysoká škola, výuka informatiky v magisterském studiu

Ostatní odborná činnost

1995 - 2015

Česká společnost pro systémovou integraci
prezident

2015 - nyní

Česká společnost pro systémovou integraci
viceprezident

2010 - 2011

člen pracovní skupiny pro konkurenceschopnost ČR, Národní ekonomická rada vlády (NERV)

2012 - 2014

člen Řídícího výboru pro informační společnost Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

2014 - nyní

poradce náměstka ministra vnitra ČR zodpovědného za ICT