Úvod
Profil
Publikace
Texty článků
Předměty
Diplomky
Kontakt
Odkazy 
                   Odkazy

Na této stránce najdete odkazy na stránky organizací, ve kterých se realizují pedagogické, vědecké, popularizační a podnikatelské aktivity J. Voříška:

Katedra informačních technologií

Pozice: vedoucí katedry
Základní charakteristika katedry:
 • katedra je součástí Fakulty informatiky a statistiky VŠE
 • je orientovaná na výzkum a výuku v oblasti aplikované informatiky
 • má 24 interních pracovníků a několik desítek externích spolupracovníků
 • na studijních oborech garantovaných katedrou studuje přes 1400 studentů
Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI)

Pozice: prezident společnosti
Základní charakteristika společnosti:
 • nezisková organizace zaměřená na přenos znalostí a informací o informačních systémech a technologiích a technologiích mezi třemi typy subjektů: vysoké školy - dodavatelé IS/ICT - uživatelé IS/ICT
 • organizační struktura společnosti se člení na teritoriální a odborné sekce a pokrývá celou ČR
 • rozlišuje firemní a individuální členství
 • hlavní aktivity: organizace konferencí a seminářů, časopis "Systémová integrace", ediční řada "Příručky informačního manažera", knižní edice v nakladatelství Grada "Management v informační společnosti"
Konference "Systémová integrace"

Pozice: předseda programového a organizačního výboru
Základní charakteristika konference:
 • od r. 1993 každoročně v Praze pořádaná mezinárodní konference zaměřená na aplikace IS/ICT v podnicích a státních institucích
 • programový výbor tvoří více jak 60 odborníků z celého světa
 • na přípravě konference se účastní přes 30 předních firem z ČR
 • počet účastníků 600-700
ITG, s.r.o.

Pozice: prokurista a generální ředitel
Základní charakteristika společnosti:
 • konzultační firma působící na českém trhu od roku 1992
 • firma aplikuje znalosti získané katedrou informačních technologií a některými dalšími vědecko-pedagogickými pracovišti při řešení problémů praxe