Úvod
Profil
Publikace
Texty článků
Předměty
Diplomky
Kontakt
Odkazy

 
                   4IT215

Tvorba a provoz informačních systémů - 4IT215

Cíl

Kvalitní informační systém (IS) je jednou z podmínek efektivního řízení hospodářských subjektů. Vývoj, provoz a údržba kvalitního informačního systému jsou činnosti vysoce náročné na čas, finanční prostředky a kvalifikaci jak řešitelů, tak uživatelů informačního systému.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy vývoje, provozu a řízení informačního systému podniku založeného na moderních informačních technologiích. Ve cvičeních studenti získají zkušenosti s modelováním podnikových procesů, s definicí informatické podpory těchto procesů a s týmovým řešením informatického projektu.

Osnova

Osnova přednášek (v závorkách jsou vyučovací hodiny)

 • Úvod (1)
 • Varianty řešení vývoje, provozu a údržby IS (0,5)
 • MMDIS - dimenze řešení IS (7)
 • MMDIS - fáze životního cyklu informačního systému a informatického projektu (2)
 • Základy procesního a objektového modelování (2)
  Procesní model
  Objektový model
  Model datových toků
 • Architektury IS (4)
 • Životní cyklus projektu při vývoji nové aplikace (4,5)
 • Životní cyklus projektu při nasazení TASW (2)
 • Životní cyklus projektu při outsourcingu informatické služby (1)
 • Varianty provozu IS (1)
  in-house
  outsourcing
 • Přednáška odborníka z praxe

Osnova cvičení

 • Základní principy řízení projektů (2)
 • Techniky používané v úvodních etapách MDIS (4)
 • CASE nástroje (2)
 • Procesní model (8)
 • Objektový model (6)
 • Model datových toků (4)

Základní literatura

Bruckner, T., Voříšek, J. a kol.:

Tvorba informačních systémů - Principy, metodiky, architektury, Grada publishing, Praha, 2012, ISBN 978-80-247-4153-6

Voříšek, J.:

Principles of Development and Operation of Business Information Systems, Wolters Kluwer International Company, 2014, ISBN 978-80-7478-569-6

Doporučená literatura

Voříšek, J., Pour, J. a kol.: Management podnikové informatiky, Professional Publishing, Praha 2012, ISBN 978-80-7431-102-4 a portál MBI na webu: http://mbi.vse.cz

 www.cssi.cz

Požadavky na absolvování předmětu

viz web: pes.vse.cz

Garant předmětu

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

Vyučující

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.,
Ing. Iva Stanovská, Ing. Tomáš Bruckner, PhD.

Materiály ke stažení

 1. Úvod
 2. Otázky ke zkoušce
 3. Koncepce výuky a profese
 4. Definice základních pojmů
 5. Modelování objektů procesů a funkcí
 6. Varianty vývoje a provozu IS
 7. MMDIS Princip multidimezionality a dimenze řešení IS
 8. Metodiky IT - Buchalcevova
 9. Architektury IS
 10. Příklad vrstvené architektury
 11. Životní cyklus projektu při IASW
 12. Životní cyklus projektu při TASW a outsourcingu
 13. Přednášky externistů