Výuka    

PC

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů

Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

line decor
  
line decor
 
 
 
 
 

MS Project 2003

Kubálek, T. - Kubálková, M.:
Manažerská informatika.
Program pro tvorbu schémat Microsoft Project verze 2003 CZ.
Praha, VŠE 2006. ISBN 80-245-1077-4. 138 stran.
Prodává prodejna skript VŠE od října 2006.

Obsah

 • Úvod (Východiska skript. Okruh čtenářů. Rozsah skript. Uspořádání skript. Jak číst skripta. Terminologie. Úprava skript. Ilustrativní příklady. Poděkování. Připomínky ke skriptům. Předměty zaměřené na aplikaci PC.)
 • 1 Projekt
  • 1.1 Řízení projektů (Projekt. Řízení projektů. Manažerské činnosti v projektu. Úkoly. Zdroje a kalendáře. Náklady. Sledování projektu. Software. Edice verze Project 2003. Lokalizace do češtiny.)
  • 1.2 Projekt Invex (Interní zdroje firmy Encián. Externí firmy. Materiál. Výchozí termíny projektu. Úkoly spojené s veletrhem. Spuštění Projectu.)
  • 1.3 Seznámení s aplikací Project (Spuštění Projectu. Ganttův diagram. Uložení projektu.)
 • 2 Kalendář
  • 2.1 Informace o projektu (Informace o projektu. Plánování projektů do data zahájení či dokončení projektu. Kritická cesta. Další informace o projektu.)
  • 2.2 Kalendáře a jejich typy (Základní nastavení pro plánování času. Fiskální rok. Výchozí zahájení a dokončení. Přepočty časových jednotek. Typy kalendářů. Kalendář projektu. Kalendáře úkolu. Kalendář zdroje.)
  • 2.3 Správa kalendářů (Organizátor.)
 • 3 Úkoly
  • 3.1 Typy vazeb mezi úkoly (Typy vazeb mezi úkoly. FS. SS. FF. SF. Kombinace vazeb. Konflikt plánování.)
  • 3.2 Vkládání úkolů a vazeb mezi úkoly (Vložení úkolu. Tvorba vazby v grafické části. Tvorba vazby v tabulce. Tvorba vazby v informacích o úkolu. Tvorba vazby ve formuláři. Typ vazby v grafické části. Prodleva – zpoždění a předstih. Uplynulá doba. Rozdělení úkolu. Konečný termín. Omezení úkolu.)
  • 3.3 Osnova (Osnova. Zvětšit odsazení. Sbalení či rozbalení.)
  • 3.4 Opakovaný úkol (Opakovaný úkol.)
  • 3.5 Další úkoly projektu Invex
  • 3.6 Kódy WBS osnovy (Kódy WBS osnovy. Maska kódu WBS. Zobrazení kódu WBS v tabulce.)
  • 3.7 Seskupování (Seskupování. Vlastní seskupení.)
  • 3.8 Vlastní osnova (Vlastní kódy osnovy. Vyhledávací tabulka. Zobrazení kódu WBS v tabulce.)
  • 3.9 Řazení a filtrování (Řazení. Filtrování.)
  • 3.10 Poznámka (Poznámka.)
  • 3.11 Hypertextový odkaz (Hypertextový odkaz.)
  • 3.12 Vlastnosti úkolů a jejich editace (Vložení a smazání úkolu. Vyplnit dolů. Kopie úkolu. Hledání a nahrazování.)
 • 4 Zdroje
  • 4.1 Typy zdrojů (Pracovní zdroje. Materiálové zdroje.)
  • 4.2 Vložení zdrojů (Vyplňování stejných hodnot. Vlastnosti zdroje.)
  • 4.3 Přiřazení zdrojů (Přiřazení zdrojů. Vložení přiřazení z okna Přiřazování zdrojů. Graf práce zdroje. Filtrování zdrojů. Vložení přiřazení z informací o úkolu. Vložení přiřazení z formuláře. Vložení přiřazení v tabulce úkolů.)
  • 4.4 Změna doby trvání, jednotek přiřazení, práce (Pevné jednotky. Pevná doba trvání. Pevná práce.)
  • 4.5 Plánování řízené úsilím (Pevné jednotky. Řízení úsilím. Neřízení úsilím. Pevná doba trvání. Pevná práce.)
  • 4.6 Přetížení zdrojů (Přetížení zdrojů. Přetížení na jediném úkolu. Přetížení na více úkolech. Vyrovnání zdrojů.)
  • 4.7 Zpoždění přiřazení (Zpoždění přiřazení.)
  • 4.8 Rozvrh práce zdroje (Rozvrh práce zdroje.)
  • 4.9 Přesčasová práce (Přesčasová práce.)
  • 4.10 Přiřazení materiálových zdrojů (Přiřazení materiálových zdrojů.)
 • 5 Náklady
  • 5.1 Typy nákladů (Náklady na úkol a na zdroj. Průběh nákladů. Náklady v konfrontaci plánu a skutečnosti.)
  • 5.2 Náklady na úkol (Náklady na úkol.)
  • 5.3 Náklady na zdroj (Náklady na zdroj. Tabulky nákladových sazeb. Účinnost nákladů.)
  • 5.4 Zobrazení nákladů (Zobrazení nákladů. Vlastní zobrazení.)
 • 6 Sledování průběhu
  • 6.1 Typy sledování (Směrný plán. Typy sledování.)
  • 6.2 Směrný plán (Vyrovnání zdrojů. Směrný plán. Uložení směrného plánu. Pomocné plány.)
  • 6.3 Procento dokončení projektu (Procento dokončení projektu.)
  • 6.4 Procento dokončení jednotlivých úkolů (Procento dokončení úkolu. Změna z panelu nástrojů.)
  • 6.5 Skutečné hodnoty pro jednotlivé úkoly (Skutečné hodnoty pro úkoly.)
  • 6.6 Skutečné hodnoty pro jednotlivé zdroje (Skutečné hodnoty pro zdroje.)
  • 6.7 Skutečné hodnoty dle časových jednotek (Skutečné hodnoty dle času.)
  • 6.8 Přesčasová práce (Skutečná přesčasová práce.)
  • 6.9 Přeplánování nedokončené práce (Přerušení projektu.)
  • 6.10 Statistika projektu (Statistika projektu.)
 • 7 Zobrazení
  • 7.1 Typy zobrazení (Typy zobrazení. Nastavená a vlastní zobrazení. Základní nastavená zobrazení.)
  • 7.2 Formát tabulky (Formát stylu textu. Buňky. Sloupce. Tabulky. Mřížka. Vlastní tabulka.)
  • 7.3 Formát grafu (Styly pruhů. Rozvržení pruhů. Kreslení. Nastavení časové osy. Typy grafů.)
  • 7.4 Formulářová zobrazení (Formulářová zobrazení. Podrobnosti formuláře. Kombinované zobrazení.)
  • 7.5 Kalendář (Kalendář. Formát časové osy kalendáře. Mřížka. Styl textu a pruhů. Rozvržení.)
  • 7.6 Síťový diagram (Síťový diagram. Šablona uzlu. Rozvržení.)
  • 7.7 Diagram zdrojů (Diagram zdrojů.)
  • 7.8 Zobrazení Používání (Zobrazení Používání.)
  • 7.9 Řazení (Řazení.)
  • 7.10 Filtrování (Filtrování. Automatický filtr. Filtr z nabídky. Vlastní filtr.)
  • 7.11 Seskupování (Seskupování.)
  • 7.12 Vlastní zobrazení (Vlastní zobrazení.)
 • 8 Tisk
  • 8.1 Typy prezentace projektu (Prezentace projektu.)
  • 8.2 Tisk zobrazení (Vzhled stránky. Náhled. Tisk zobrazení.)
  • 8.3 Sestavy (Sestavy. Kategorie sestav. Sestavy Projectu. Vlastní sestavy. Vlastní sestava o zdrojích. Vlastní sestava o úkolech. Vlastní sestava s kalendářem. Vlastní sestava s křížovou tabulkou.)
 • 9 Práce se soubory
  • 9.1 Vlastnosti projektu (Vlastnosti projektu.)
  • 9.2 Možnosti uložení projektu (Formát souboru.)
  • 9.3 Šablona (Šablona.)
  • 9.4 Organizátor (Organizátor.)
  • 9.5 Pracovní prostor (Pracovní prostor.)
  • 9.6 Plán jako obrázek (Kopírování obrázku.)
  • 9.7 Publikace na web (Publikace na web. Mapování.)
  • 9.8 Odeslání projektu elektronickou poštou (Odeslání projektu.)
  • 9.9 Import úkolů z Outlooku (Import z Outlooku.)
  • 9.10 Práce s více projekty (Více projektů.)
 • 10 Nástroje
  • 10.1 Makra (Makra. Záznam makra. Visual Basic. Zabezpečení maker.)
  • 10.2 Panely nástrojů (Panely nástrojů. Panely nástrojů. Vlastní panel nástrojů.)
  • 10.3 Pole (Vlastní pole. Seznam hodnot. Vzorec. Grafický indikátor.)
  • 10.4 Kontrola pravopisu a možnosti automatických oprav (Možnosti kontroly pravopisu. Kontrola pravopisu. Automatické opravy.
  • 10.5 Možnosti (Možnosti.)
  • 10.6 Průvodci (Průvodci.)
  • 10.7 Analýza EVA (Analýza vytvořené hodnoty.)
  • 10.8 Analýza PERT (PERT.)
 • Literatura
 • Náměty samostatných cvičení (Náměty z jednotlivých kapitol.)
 • Rejstřík