Výuka    

PC

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů

Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

line decor
  
line decor
 
 
 
 
 

MS Visio 2003MS Visio 2003

Kubálek, T. - Kubálková, M.:
Manažerská informatika.
Program pro tvorbu schémat Microsoft Visio verze 2003 CZ.
Praha, VŠE 2006. ISBN 80-245-1065-0. 106 stran.
Prodává prodejna skript VŠE od září 2006.

Obsah

 • Úvod (Východiska skript. Okruh čtenářů. Rozsah skript. Uspořádání skript. Jak číst skripta. Terminologie. Úprava skript. Ilustrativní příklady. Poděkování. Připomínky ke skriptům. Předměty FPH zaměřené na aplikaci PC.)
 • 1 Seznámení (K čemu slouží Visio. Integrace v MS Office. Verze. Objekty MS Visia. Vrstvy. Styly a další vlastnosti. Úchyty a body. Paleta barev. Spuštění Visia. Podokno úloh. Okno obrazců. Blokový diagram modelu životního cyklu. Pravítko. Mřížka. Úchyty v obrazci. Textový blok. Textový rámeček. Panely nástrojů. Přemístění obrazce. Kopie obrazce. Spojnice. Uložení výkresu.)
 • 2 Formát
  • 2.1 Text (Text. Písmo. Znak. Odstavec. Blok textu. Tabulátory. Odrážky.)
  • 2.2 Čára (Čára.)
  • 2.3 Výplň (Výplň.)
  • 2.4 Stín (Stín.)
  • 2.5 Zaoblení rohů (Zaoblení rohů.)
  • 2.6 Definovat styly (Kopírování formátu. Styl. Definice stylu. Aplikace stylu.)
  • 2.7 Zámek (Zámek.)
  • 2.8 Obrázek (Vložení obrázku. Formát obrázku.)
  • 2.9 Rukopis (Rukopis. Vlastní pera.)
  • 2.10 Vrstvy (Vrstvy. Nová vrstva. Potlačení zobrazení a tisku vrstvy.)
  • 2.11 Chování (Chování.)
  • 2.12 Speciální (Speciální formát.)
 • 3 Obrazec
  • 3.1 Vlastní vlastnosti (Vlastní vlastnosti. Parametry vlastností. Sady vlastních vlastností.)
  • 3.2 Seskupení (Seskupení. Chování seskupení při klepnutí. Text seskupení. Přijímání obrazců do seskupení. Umístění textu v seskupení. Odebrání ze skupiny. Přidání do skupiny.)
  • 3.3 Pořadí (Pořadí obrazců. Přenést dozadu. Přenést dál. Přenést dopředu a blíž.)
  • 3.4 Otočit či překlopit (Otočit. Překlopit.)
  • 3.5 Operace (Operace s obrazci. Přizpůsobení obrazce křivce. Zaměnit konce.)
  • 3.6 Zarovnat obrazce (Zarovnání obrazců. Vodítko.)
  • 3.7 Rozmístit obrazce (Rozmístění obrazců.)
  • 3.8 Spojit obrazce (Spojení obrazců.)
  • 3.9 Rozložení obrazců (Rozložení obrazců. )
  • 3.10 Umístit do středu výkresu (Umístění do středu výkresu.)
  • 3.11 Barevná schémata (Barevná schémata.)
 • 4 Vložit
  • 4.1 Popis obrazce (Popis obrazce.)
  • 4.2 Komentář (Komentář. Zobrazení komentáře. Editace a odstranění komentáře.)
  • 4.3 Nová stránka (Nová stránka.)
  • 4.4 Objekt (Vložení objektu. Kopírování dat grafu z MS Excelu.)
  • 4.5 Symbol (Vložení symbolu.)
  • 4.6 Pole (Vložení pole.)
  • 4.7 Pozadí (Pozadí. Operace se stránkami.)
  • 4.8 Obrázek (Zdroje obrázků. Klipart. Obrázek ze souboru. Obrázek ze skeneru nebo fotoaparátu. Graf a rovnice.)
  • 4.9 Hypertextové odkazy (Hypertextové odkazy.)
  • 4.10 Speciální příkazy (Výkres CAD. Ovládací prvek.)
 • 5 Úpravy
  • 5.1 Kopírovat. Vložit. Vyjmout. Duplikovat (Kopírování. Vložení. Duplikace. Vyjmutí.)
  • 5.2 Vložit jinak. Vložit jako hypertextový odkaz (Vložit jinak. Vložit jako hypertextový odkaz.)
  • 5.3 Propojení. Objekt (OLE. Server a klient. Vložení. Propojení.)
  • 5.4 Opakovat. Zpět. Obnovení operace (Opakovat. Zpět. Obnovení.)
  • 5.5 Vybrat vše. Vybrat podle typu (Vybrat vše. Vybrat podle typu.)
  • 5.6 Vymazat. Odstranit stránky (Vymazat. Odstranit stránky.)
  • 5.7 Najít. Nahradit (Najít. Nahradit.)
  • 5.8 Přejít (Přejít.)
 • 6 Zobrazit
  • 6.1 Okno obrazců (Okno obrazců.)
  • 6.2 Pomocná okna (Manipulace s pomocnými okny. Okno posunu a lupy. Okno vlastních vlastností. Okno velikosti a umístění. Okno průzkumníka výkresu.)
  • 6.3 Podokno úloh (Podokno úloh.)
  • 6.4 Panely nástrojů (Panely nástrojů.)
  • 6.5 Pravítka. Mřížka. Vodítka. Spojovací body. Konce stránek (Pravítka. Mřížka. Vodítka. Vodící čáry. Vodící bod. Spojovací body. Konce stránek.)
  • 6.6 Záhlaví a zápatí (Záhlaví a zápatí.)
  • 6.7 Poznámky (Poznámky a komentáře.)
  • 6.8 Vlastnosti vrstvy (Vlastnosti vrstvy.)
  • 6.9 Celá obrazovka. Lupa (Celá obrazovka. Lupa.)
 • 7 Soubor (Nový výkres bez šablony. Využití šablony Visia. Využití vlastní šablony. Výkres z existujícího výkresu. Vzorníky. Automatická obnova souboru.)
  • 7.1 Nový. Otevřít. Zavřít (Nový výkres. Otevření výkresu. Zavření výkresu.)
  • 7.2 Uložit. Uložit jako webovou stránku (Uložení. Uložit jako. Uložit jako webovou stránku.)
  • 7.3 Obrazce (Otevření vzorníku. Vzorník dokumentů. Vlastní vzorník. Změna předlohy obrazce. Úprava ikony předlohy. Zástupce předlohy. Nová předloha.)
  • 7.4 Vzhled stránky (Měřítko výkresu. Vlastnosti stránky. Velikost stránky. Nastavení tisku. Rozložení a směrování. Styl směrování. Směr směrování. Oddělení souběžných čar. Vzhled spojnic. Přeskakování čar. Výchozí nastavení stínu.)
  • 7.5 Náhled (Náhled. Dlaždice.)
  • 7.6 Tisk (Tisk.)
  • 7.7 Odeslat (Odeslání výkresu.)
  • 7.8 Vlastnosti. Hledání souboru (Vlastnosti souboru. Hledání souboru.)
 • 8 Nástroje
  • 8.1 Pravopis. Možnosti automatických oprav (Pravopis. Automatické opravy.)
  • 8.2 Prozkoumat. Sdílený pracovní prostor (Prozkoumat. Sdílený pracovní prostor.)
  • 8.3 Sledovat poznámky – revize (Poznámky – revize.)
  • 8.4 Spolupráce online (Spolupráce online.)
  • 8.5 Přichytit a připevnit (Přichytit a připevnit. Nastavení aktivity nástrojů. Přichytit. Připevnit.)
  • 8.6 Pravítko a mřížka (Pravítko a mřížka. Dělení pravítka a hustota mřížky. Nula pravítka a počátek mřížky.)
  • 8.7 Paleta barev (Paleta barev. Kopírování palety barev.)
  • 8.8 Sady vlastních vlastností (Sady vlastních vlastností.)
  • 8.9 Exportovat do databáze (Tabulka ShapeSheet.)
  • 8.10 Sestavy (Sestavy. Sestava Visia. Vlastní sestava.)
  • 8.11 Makra (Makra.)
  • 8.12 Doplňky (Doplňky. Číslovat obrazce. Seřadit obrazce.)
  • 8.13 Vlastní (Vlastní. Panely nástrojů.)
  • 8.14 Možnosti (Možnosti.)
 • 9 Okno
  • 9.1 Nové okno. Na sebe (Nové okno. Na sebe.)
  • 9.2 Vedle sebe (Vedle sebe.)
  • 9.3 Zobrazit tabulku ShapeSheet (Tabulka ShapeSheet.)
 • 10 Nápověda
  • 10.1 Nápověda aplikace Microsoft Office Visio (Nápověda.)
  • 10.2 Kurz Začínáme (Kurz Začínáme.)
  • 10.3 Galerie diagramů (Galerie diagramů.)
  • 10.4 Microsoft Office Online. Kontaktní informace
  • 10.5 Zjistit aktualizace (Zjištění aktualizací.)
  • 10.6 Rozpoznat a opravit (Oprava instalace.)
  • 10.7 Aktivovat produkt (Aktivace produktu.)
  • 10.8 Možnost zpětné vazby zákazníka (Zpětná vazba zákazníka.)
  • 10.9 O aplikaci Microsoft Office Visio
 • 11 Příklady
  • 11.1 Kontrola rodného čísla
  • 11.2 Mapa okolí VŠE
  • 11.3 Tabulka a graf vývoje tržeb
  • 11.4 Kalendář
  • 11.5 Časová osa
  • 11.6 Organizační schéma podniku
  • 11.7 Vyvolávací systém
  • 11.8 Budova s mobiliářem
 • Literatura
 • Náměty samostatných cvičení (Náměty z jednotlivých kapitol.)
 • Rejstřík