4IZ440 - Propojená data na webu (PDW)

(Starší název: Reprezentace a zpracování znalostí na WWW, tj. RZZW)

Přednášející a cvičící: prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Cvičící: Ing. Marek Dudáš, Ph.D.
Pro studijní skupinu v ZS 2019 je k dispozici
Základní (povinná) literatura:

Doplňující literatura:

Slidy (a další odkazy) z přednášek a cvičení:

Bude průběžně vystavováno, níže uvedené je převážně stará verze z minulého semestru, pro orientační informaci
Oranžově podbarvené odkazy vedou na kontextové mapy k tématům v aplikace ContextMinds (připr. M. Dudáš, podle starší verze slidů, v detailech není zcela zaručena aktuálnost).

Archivní materiály ze starších běhů předmětu
Informace o testech (celkem 40 bodů):

Přehledové zdroje, nástroje, aplikace a akce

(Řada z nich už může být zastaralých nebo nefunkčních.)

Přehledové zdroje:

Vybrané nástroje pro sémantický web:

Další zdroje a uživatelské aplikace:

Hlavní akce z oblasti sémantického webu:


Vojtěch Svátek - výuka
Vojtěch Svátek - hlavní stránkaVojtěch Svátek , aktualizováno 14. 10. 2019