4IZ440 - Propojená data na webu (PDW)

(Starší název: Reprezentace a zpracování znalostí na WWW, tj. RZZW)

Přednášející a cvičící: prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Cvičící: Ing. Marek Dudáš, Ph.D.

Tato webová stránka je udržovaná pouze jako historická, aktuální podklady pro výuku jsou v systému InSIS!
Pro studijní skupinu v ZS 2019 je k dispozici
Základní (povinná) literatura:

Doplňující literatura:

Slidy (a další odkazy) z přednášek a cvičení:

Probraná témata (a další součásti výuky)

Neprobraná relevantní (původně na tento semestr plánovaná) témata

Archivní materiály ze starších běhů předmětu
Informace o testech (celkem 40 bodů):