Logo katedry informaèních technologií       prof.Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.              èeský jazyk english language


Skripta


Buchalcevová Alena
Pavlíčková Jarmila
Pavlíček Luboš
Základy softwarového inženýrství – materiály ke cvičení. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2007. 222 s. ISBN 978-80-245-1270-9.
Buchalevová Alena (60%)
Pitka Lukáš
Vývojové prostředí NetBeans. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1206-8
Buchalcevová Alena Úvod do programování v Delphi VŠE, Praha, 2004
Buchalcevová Alena (70%)
Stanovská I.
Šimůnek M.
Základy softwarového inženýrství – základní témata Praha,VŠE, 2003,
Buchalcevová Alena (70%)
Pavlíèková Jarmila
Základy softwarového inženýrství - objektově orientované programování Praha,VŠE, 2002,
Buchalcevová Alena Vývoj aplikací v DELPHI Praha, VŠE, 2001
Buchalcevová Alena Objektově orientované programování od Pascalu k DELPHI. 2.vyd. Praha, VŠE, 1999
Buchalcevová Alena (50%)
Pavlíčková Jarmila
Základy strukturovaného programování. Sbírka příkladůVŠE 1998
Buchalcevová Alena DELPHI v příkladech Praha, VŠE, 1997
Benáčanová H.
Buchalcevová Alena (50%)
Materiály ke cvičení z předmětu Informatika obchodní firmy INFOSALE 4.0 Praha, VŠE, 1996
Buchalcevová AlenaObjektově orientované programování od Pascalu k DELPHI Praha, VŠE, 1996
Buchalcevová Alena Algoritmizace a programování. Materiály ke cvičení VŠE 1994
Buchalcevová Alena Základy strukturovaného programování. Sbírka příkladù (Strukturní diagramy, SGP, VISPASCAL, Turbo Pascal) VŠE 1993
Kašparová A.(50%)
Žid N.
DIAMSVŠE Praha, 1985

© 2021 buchalc@vse.cz