Logo katedry informaèních technologií       prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.       

Diplomové práce

V letech 2001 až 2020
152 vedených a úspěšně obhájených diplomových prací

Témata

Pilotní nasazení vstupního profilu normy ISO/IEC 29110 - SW procesy pro velmi malé organizace

Pilotní nasazení základního profilu normy ISO/IEC 29110 - SW procesy pro velmi malé organizace

Využití rámce PEAF při budování podnikové architektury


Pravidla psaní diplomových prací

intranet FIS

© 2021 buchalc@vse.cz