Logo katedry informačních technologií       prof.Ing. Alena Buchalcevová, Ph. D.       


Články v časopisech

Článek Jak jej citovat
Using ArchiMate to model ISO/IEC 29110 standard for very small entities Buchalcevova, Alena Using ArchiMate to model ISO/IEC 29110 standard for very small entities. Computer Standards & Interfaces. 2019, č. 65
Application of Methodology Evaluation System on Current IS Development Methodologies Buchalcevová, Alena Application of Methodology Evaluation System on Current IS Development Methodologies. International Journal of Information Technologies and Systems Approach (IJITSA) [online]. 2018, roč. 11, č. 2
ISO/IEC 29110 Profile Implementation Methodology Buchalcevova, A. (2017). Methodology for ISO/IEC 29110 Profile Implementation in EPF Composer. International Journal of Information Technologies and Systems Approach (IJITSA), 10(1), 61-74.
Introducing OSSF Meszaros, Jan a Buchalcevova, Alena. Introducing OSSF: A framework for online service cybersecurity risk management. Computers & Security 2017, Volume 65, pp 300 - 313. http://dx.doi.org/10.1016/j.cose.2016.12.008.
MBI from the green ICT viewpoint BUCHALCEVOVÁ, Alena. Analysis of the management of business informatics framework from the green ICT viewpoint. International Journal of Information Technology and Management [online]. 2016, roč. 15, č. 1, s. 41–58. ISSN 1461-4111. DOI: 10.1504/IJITM.2016.073913.
Management of Business Informatics Model – Principles and Practices VOŘÍŠEK, Jiří, POUR, Jan, BUCHALCEVOVÁ, Alena. Management of Business Informatics Model – Principles and Practices. E+M. Ekonomie a Management [online], 2015, roč. 18, č. 3, s. 160–173. ISSN 1212-3609. URL: http://www.ekonomie-management.cz/download/1441645370_f8e8/14_MANAGEMENT+OF+BUSINESS+INFORMATICS.pdf
Test Governance Framework DOLEŽEL, Michal, BUCHALCEVOVÁ, Alena. Test Governance Framework for contracted IS development: Ethnographically informed action research. Information and Software Technology [online], 2015, roč. 65, s. 69–94. ISSN 0950-5849. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950584915000543

Integrace testovacích nástrojů pro zlepšení kvality softwaru

BUCHALCEVOVÁ, Alena, ŽENÍŠEK, Jan. Integrace testovacích nástrojů pro zlepšení kvality softwaru. Systémová integrace [online], 2015, roč. 22, č. 1–2, s. 29–30. ISSN 1804-2716. URL: http://www.cssi.cz/cssi/integrace-testovacich-nastroju-pro-zlepseni-kvality-softwaru Ostrava, 08.10.2015 – 09.10.2015. Ostrava : VŠB-Technical University of Ostrava, 2015, s. 231–238. ISBN 978-80-248-3820-5

Green ICT Maturity Model for Czech SME

BUCHALCEVOVÁ, Alena. Green ICT Maturity Model for Czech SMEs. Journal of systems integration [online], 2015, roč. 6, č. 1, s. 24–36. ISSN 1804-2724. URL: http://www.si-journal.org/index.php/JSI/article/viewFile/220/167.
The ERP System for an Effective Management of a Small Software Company MITTNER, Jan, BUCHALCEVOVÁ, Alena. The ERP System for an Effective Management of a Small Software Company – Requirements Analysis. Journal of systems integration [online], 2014, roč. 5, č. 1, s. 76–87. ISSN 1804-2724. URL: http://www.si-journal.org/index.php/JSI/article/viewFile/187/137

Podniková architektúra

SELČAN, Vladimír, BUCHALCEVOVÁ, Alena. Podniková architektúra v kontexte strategického riadenia. Aplikácie informačných technológií, 2014, roč. III, č. 1, s. 63–75. ISSN 1338-6468

Green ICT drivers and inhibitors perceived by the Czech SMEs

BUCHALCEVOVÁ, Alena, GÁLA, Libor. Green ICT drivers and inhibitors perceived by the Czech SMEs. Journal of Systems Integration [online], 2013, roč. 4, č. 2, s. 43–49. ISSN 1804-2724.

Green ICT in Czech SMEs: Exploratory Study

GÁLA, Libor, BUCHALCEVOVÁ, Alena. Green ICT in Czech SMEs: Exploratory Study. ECON'12, 2012, roč. 22, č. 2, s. 90–98. ISSN 1803-3865.

Model řízení podnikové informatiky

CHLAPEK, Dušan, BUCHALCEVOVÁ, Alena. Model řízení podnikové informatiky. Systémová integrace [online], 2012, roč. 19, č. 3, s. 53–62. ISSN 1210-9479. ISSN 1804-2716 (online).

Životní cyklus podnikové architektury

BUCHALCEVOVÁ, Alena. Životní cyklus podnikové architektury. Systémová integrace, 2012, roč. 19, č. 1, s. 124–137. ISSN 1210-9479. ISSN 1804-2716 (online).

Analýza podpory udržitelnosti prostřednictvím ICT produktů a služeb (green ICT) u jejich dodavatelů

BASL, Josef, BUCHALCEVOVÁ, Alena, GÁLA, Libor, TARGA, Jan. Analýza podpory udržitelnosti prostřednictvím ICT produktů a služeb (green ICT) u jejich dodavatelů. Systémová integrace, 2012, roč. 19, č. 1, s. 7–14. ISSN 1210-9479. ISSN 1804-2716 (online).
Vztah ICT a trvale udržitelného rozvoje BUCHALCEVOVÁ, Alena, BASL, Josef, GÁLA, Libor. Vztah ICT a trvale udržitelného rozvoje. Systémová integrace [online], 2011, roč. 18, č. 3, s. 62–69. ISSN 1210-9479.

The Application Architecture Reference Model Blueprint

HRABĚ, Pavel, BUCHALCEVOVÁ, Alena. The Application Architecture Reference Model Blueprint. Systémová integrace, 2011, roč. 18, č. 1, s. 84–92. ISSN 1210-9479.

Normy kvality softwaru a jejich podpora v metodikách budování informačních systémů

BUCHALCEVOVÁ, Alena. Normy kvality softwaru a jejich podpora v metodikách budování informačních systémů. Systémová integrace, 2011, roč. 18, č. 1, s. 109–120. ISSN 1210-9479.
Metodiky testování BUCHALCEVOVÁ, Alena, KUČERA, Jan. Hodnocení metodik vývoje informačních systémů z pohledu testování. Systémová integrace, 2008, roč. 15, č. 2, s. 42–54. ISSN 1210-9479
Stav používání agilních metodik v ČR BUCHALCEVOVÁ, Alena. Stav používání agilních metodik v ČR. Systémová integrace, 2007, roč. 13, č. 4, s. 23–31. ISSN 1210-9479.


© 2021 buchalc@vse.cz