Logo katedry informaèních technologií       doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph. D              èeský jazyk english language


Články v časopisech


Buchalcevova, A. Using ArchiMate to model ISO/IEC 29110 standard for very small entities. Computer Standards & Interfaces. 2019, č. 65
Buchalcevova, A.
Pour, J.
Management of Business Informatics Model: Business-IT Alignment Analysis. FAIMA Business & Management Journal. 2018, roč. 6, č. 1
Buchalcevova, A. Application of Methodology Evaluation System on Current IS Development Methodologies. International Journal of Information Technologies and Systems Approach (IJITSA) [online]. 2018, roč. 11, č. 2
Buchalcevova, A.
Pour, J.
Effective Business Informatics Management. FAIMA Business & Management Journal. 2017, roč. 5, č. 4, s. 45–53. ISSN 2344-4088.
Buchalcevova, A. Methodology for ISO/IEC 29110 Profile Implementation in EPF Composer. International Journal of Information Technologies and Systems Approach (IJITSA),2017, 10(1), 61-74.
Meszaros, Jan
Buchalcevova, Alena
Introducing OSSF: A framework for online service cybersecurity risk management. Computers & Security 2017, Volume 65, pp 300 - 313. http://dx.doi.org/10.1016/j.cose.2016.12.008.
BUCHALCEVOVÁ, Alena. Analysis of the management of business informatics framework from the green ICT viewpoint. International Journal of Information Technology and Management [online]. 2016, roč. 15, č. 1, s. 41–58. ISSN 1461-4111. DOI: 10.1504/IJITM.2016.073913.
VOŘÍŠEK, Jiří,
POUR, Jan,
BUCHALCEVOVÁ, Alena.
Management of Business Informatics Model – Principles and Practices. E+M. Ekonomie a Management [online], 2015, roč. 18, č. 3, s. 160–173. ISSN 1212-3609. URL: http://www.ekonomie-management.cz/download/1441645370_f8e8/14_MANAGEMENT+OF+BUSINESS+INFORMATICS.pdf
DOLEŽEL, Michal,
BUCHALCEVOVÁ, Alena.
Test Governance Framework for contracted IS development: Ethnographically informed action research. Information and Software Technology [online]. 2015, roč. 65, s. 69–94. ISSN 0950-5849. DOI: 10.1016/j.infsof.2015.03.003. Dostupné také z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950584915000543.
BUCHALCEVOVÁ, Alena,
ŽENÍŠEK, Jan.
Integrace testovacích nástrojů pro zlepšení kvality softwaru. Systémová integrace [online], 2015, roč. 22, č. 1–2, s. 29–30. ISSN 1804-2716. URL: http://www.cssi.cz/cssi/integrace-testovacich-nastroju-pro-zlepseni-kvality-softwaru
BUCHALCEVOVÁ, Alena. Green ICT Maturity Model for Czech SMEs. Journal of systems integration [online], 2015, roč. 6, č. 1, s. 24–36. ISSN 1804-2724. URL: http://www.si-journal.org/index.php/JSI/article/viewFile/220/167.
MITTNER, Jan,
BUCHALCEVOVÁ, Alena.
The ERP System for an Effective Management of a Small Software Company – Requirements Analysis. Journal of systems integration [online], 2014, roč. 5, č. 1, s. 76–87. ISSN 1804-2724. URL: http://www.si-journal.org/index.php/JSI/article/viewFile/187/137
SELČAN, Vladimír,
BUCHALCEVOVÁ, Alena.
Podniková architektúra v kontexte strategického riadenia. Aplikácie informačných technológií, 2014, roč. III, č. 1, s. 63–75. ISSN 1338-6468
BUCHALCEVOVÁ, Alena,
GÁLA, Libor.
Green ICT drivers and inhibitors perceived by the Czech SMEs. Journal of Systems Integration [online], 2013, roč. 4, č. 2, s. 43–49. ISSN 1804-2724. URL: http://www.si-journal.org/index.php/JSI/article/view/151/118. http://www.cjournal.cz/files/120.pdf. eISSN 1804-1728.
CHLAPEK, Dušan,
BUCHALCEVOVÁ, Alena.
Model řízení podnikové informatiky. Systémová integrace [online], 2012, roč. 19, č. 3, s. 53–62. ISSN 1210-9479. URL: http://www.cssi.cz/cssi/model-rizeni-podnikove-informatiky. eISSN 1804-2716.
BUCHALCEVOVÁ, Alena,
GÁLA, Libor.
Green ICT Adoption Survey Focused on ICT Lifecycle from the Consumer's Perspective (SMEs). Journal of Competitiveness [online], 2012, roč. 4, č. 4, s. 109–122. ISSN 1804-171X.
GÁLA, Libor,
BUCHALCEVOVÁ, Alena.
Green ICT in Czech SMEs: Exploratory Study. ECON'12, 2012, roč. 22, č. 2, s. 90–98. ISSN 1803-3865.
BASL, Josef,
BUCHALCEVOVÁ, Alena,
GÁLA, Libor,
TARGA, Jan.
Analýza podpory udržitelnosti prostřednictvím ICT produktů a služeb (green ICT) u jejich dodavatelů. Systémová integrace, 2012, roč. 19, č. 1, s. 7–14. ISSN 1210-9479. ISSN 1804-2716 (online).
BUCHALCEVOVÁ, Alena. Životní cyklus podnikové architektury. Systémová integrace, 2012, roč. 19, č. 1, s. 124–137. ISSN 1210-9479. ISSN 1804-2716 (online).
BUCHALCEVOVÁ, Alena,
BASL, Josef,
GÁLA, Libor.
Vztah ICT a trvale udržitelného rozvoje. Systémová integrace [online], 2011, roč. 18, č. 3, s. 62–69. ISSN 1210-9479. URL: http://cssi.cz/cssi/vztah-ict-trvale-udrzitelneho-rozvoje.
HRABĚ, Pavel,
BUCHALCEVOVÁ, Alena.
The Application Architecture Reference Model Blueprint. Systémová integrace, 2011, roč. 18, č. 1, s. 84–92. ISSN 1210-9479.
BUCHALCEVOVÁ, Alena. Normy kvality softwaru a jejich podpora v metodikách budování informačních systémů. Systémová integrace, 2011, roč. 18, č. 1, s. 109–120. ISSN 1210-9479.
BALADA, Jakub,
BUCHALCEVOVÁ, Alena.
Přínosy nasazení metodiky Scrum pro vývoj komplexních informačních systémů. Systémová integrace [online], 2010, roč. 17, č. 4, s. 63–77. ISSN 1210-9479. URL: http://cssi.cz/cssi/systemova-integrace-42010.
BUCHALCEVOVÁ, Alena. Inovace procesů budování IS/ICT. Systémová integrace, 2010, roč. 17, č. 1, s. 101–114. ISSN 1210-9479.
BUCHALCEVOVÁ, Alena,
GÁLA, Libor.
Architektura v podnikové informatice. Systémová integrace, 2008, roč. 15, č. 3, s. 7–22. ISSN 1210-9479.
BUCHALCEVOVÁ, Alena,
KUČERA, Jan.
Hodnocení metodik vývoje informačních systémů z pohledu testování. Systémová integrace, 2008, roč. 15, č. 2, s. 42–54. ISSN 1210-9479.
BUCHALCEVOVÁ, Alena. Stav používání agilních metodik v ČR. Systémová integrace, 2007, roč. 13, č. 4, s. 23–31. ISSN 1210-9479.
BUCHALCEVOVÁ, Alena. Metodický rámec budování IS/ICT. Systémová integrace, 2004, roč. 11, č. 3, s. 81–88. ISSN 1210-9479.
BUCHALCEVOVÁ, Alena. Metodiky vývoje programových systémů. Systémová integrace, 2003, roč. 10, č. 1, s. 87–98. ISSN 1210-9479.
BUCHALCEVOVÁ, Alena. Základní typy pracovníků v problémové oblasti Pracovníci a mzdy, MAA 4/88

© 2018 buchalc@vse.cz