Logo katedry informaèních technologií       doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph. D              èeský jazyk english language


Publikační činnost


Zlepšování procesů při budování IS Zlepšování procesů při budování informačních systémů

Buchalcevová Alena
1. vyd. Praha : Oeconomica, 2018.
ISBN: 978-80-245-2235-7
Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace v UML Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace v UML

Buchalcevová Alena
Stanovská Iva
1. vyd. Praha : Oeconomica, 2013.
ISBN: 978-80-245-1922-7
Management podnikové informatiky Management podnikové informatiky

Voříšek Jiří
Pour Jan a kol.
1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2012.
ISBN 978-80-7431-102-4
Podniková architektura Podniková architektura

Gála Libor
Buchalcevová Alena
Jandoš Jaroslav
1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 357 s.
ISBN 978-80-247-4153-6
tvorba informaèních systémù Tvorba informačních systémů

Bruckner Tomáš
Voříšek Jiří
Buchalcevová Alena
Stanovská Iva
Chlapek Dušan
Řepa Václav
1. vyd. Řepín : Tomáš Bruckner, 2012. 222 s.
ISBN 978-80-904661-6-6
inovace podnikových informačních systémů Inovace podnikových informačních systémů

Basl Josef
Buchalcevová Alena
Doucek Petr
Gála Libor
Hrabě Pavel
Maryška Miloš
Melichar David
Tupa Jiří
1. vyd. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2011. 151 s.
ISBN 978-80-7431-045-4
metodiky budování Metodiky budování informačních systémů

Buchalcevová Alena
1. vyd. Praha : Oeconomica, 2009. 206 s.
ISBN 978-80-245-1540-3
metodiky Metodiky vývoje a údržby informačních systémů

Buchalcevová Alena
1. vyd. Praha : Grada, 2005. 163 s.
Management v informační společnosti.
ISBN 80-247-1075-7
netbeans Vývojové prostředí Netbeans

Buchalcevová Alena
Pitka Lukáš
1. vyd. Praha : Oeconomica, 2007.
ISBN 978-80-245-1206-8
zsw Základy softwarového inženýrství - materiály ke cvičení

Buchalcevová Alena
Pavlíčková Jarmila
Pavlíček Luboš
1. vyd. Praha : Oeconomica, 2007. 222 s.
ISBN 978-80-245-1270-9
zsw - témata Základy softwarového inženýrství - základní témata

Buchalcevová Alena
Stanovská Iva
Šimůnek Milan
1. vyd. Praha : VŠE, 2003. 198 s.
ISBN 80-245-0346-8

Knižní monografie - příspěvek

BUCHALCEVOVÁ, Alena. Soubor hesel k oboru „informatika”. In: HINDLS, Richard, HOLMAN, Robert, HRONOVÁ, Stanislava et al.Ekonomický slovník. Praha : C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-819-3.
GÁLA, Libor,
BUCHALCEVOVÁ, Alena.
Architektury v podnikové informatice (kap.5). In: VOŘÍŠEK, Jiří. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha : Oeconomica, 2008, s. 100–127. 441 s. ISBN 978-80-245-1440-6.
BASL, Josef,
BUCHALCEVOVÁ, Alena,
DOUCEK, Petr,
GÁLA, Libor,
HRABĚ, Pavel,
MARYŠKA, Miloš,
MELICHAR, David,
TUPA, Jiří.
Inovace podnikových informačních systémů. 1. vyd. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2011. 151 s. ISBN 978-80-7431-045-4.
BASL, Josef,
BUCHALCEVOVÁ, Alena,
GÁLA, Libor.
Conceptual model of the impact of enterprise information systems innovation on sustainability. In: MOLLER, Charles, CHAUDHRY, Sohail. Advances in Enterprise Information Systems II. Leiden : CRC Press, 2012, s. 27–34. 447 s. ISBN 978-0-415-63131-0. ISBN 978-0-203-09678-9 eBook.
VOŘÍŠEK, Jiří,
POUR, Jan,
aj.
Management podnikové informatiky. 1. vyd. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2012. 311 s. ISBN 978-80-7431-102-4. (Další autoři: CHLAPEK, Dušan, BUCHALCEVOVÁ, Alena, CHOCHOLATÝ, Drahomír, NOVOTNÝ, Ota, ŠEDIVÁ, Zuzana, ŽID, Norbert).

© 2018 buchalc@vse.cz