Logo katedry informaèních technologií       prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.         èeský jazyk english language


Publikační činnost


Zlepšování procesů při budování IS Zlepšování procesů při budování informačních systémů

Buchalcevová Alena
1. vyd. Praha : Oeconomica, 2018.
ISBN: 978-80-245-2235-7
Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace v UML Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace v UML

Buchalcevová Alena
Stanovská Iva
1. vyd. Praha : Oeconomica, 2013.
ISBN: 978-80-245-1922-7
Management podnikové informatiky Management podnikové informatiky

Voříšek Jiří
Pour Jan a kol.
1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2012.
ISBN 978-80-7431-102-4
Podniková architektura Podniková architektura

Gála Libor
Buchalcevová Alena
Jandoš Jaroslav
1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 357 s.
ISBN 978-80-247-4153-6
tvorba informaèních systémù Tvorba informačních systémů

Bruckner Tomáš
Voříšek Jiří
Buchalcevová Alena
Stanovská Iva
Chlapek Dušan
Řepa Václav
1. vyd. Řepín : Tomáš Bruckner, 2012. 222 s.
ISBN 978-80-904661-6-6
inovace podnikových informačních systémů Inovace podnikových informačních systémů

Basl Josef
Buchalcevová Alena
Doucek Petr
Gála Libor
Hrabě Pavel
Maryška Miloš
Melichar David
Tupa Jiří
1. vyd. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2011. 151 s.
ISBN 978-80-7431-045-4
metodiky budování Metodiky budování informačních systémů

Buchalcevová Alena
1. vyd. Praha : Oeconomica, 2009. 206 s.
ISBN 978-80-245-1540-3
metodiky Metodiky vývoje a údržby informačních systémů

Buchalcevová Alena
1. vyd. Praha : Grada, 2005. 163 s.
Management v informační společnosti.
ISBN 80-247-1075-7
netbeans Vývojové prostředí Netbeans

Buchalcevová Alena
Pitka Lukáš
1. vyd. Praha : Oeconomica, 2007.
ISBN 978-80-245-1206-8
zsw Základy softwarového inženýrství - materiály ke cvičení

Buchalcevová Alena
Pavlíčková Jarmila
Pavlíček Luboš
1. vyd. Praha : Oeconomica, 2007. 222 s.
ISBN 978-80-245-1270-9
zsw - témata Základy softwarového inženýrství - základní témata

Buchalcevová Alena
Stanovská Iva
Šimůnek Milan
1. vyd. Praha : VŠE, 2003. 198 s.
ISBN 80-245-0346-8

Knižní monografie - příspěvek

BUCHALCEVOVÁ, Alena. Soubor hesel k oboru „informatika”. In: HINDLS, Richard, HOLMAN, Robert, HRONOVÁ, Stanislava et al.Ekonomický slovník. Praha : C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-819-3.
GÁLA, Libor,
BUCHALCEVOVÁ, Alena.
Architektury v podnikové informatice (kap.5). In: VOŘÍŠEK, Jiří. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha : Oeconomica, 2008, s. 100–127. 441 s. ISBN 978-80-245-1440-6.
BASL, Josef,
BUCHALCEVOVÁ, Alena,
DOUCEK, Petr,
GÁLA, Libor,
HRABĚ, Pavel,
MARYŠKA, Miloš,
MELICHAR, David,
TUPA, Jiří.
Inovace podnikových informačních systémů. 1. vyd. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2011. 151 s. ISBN 978-80-7431-045-4.
BASL, Josef,
BUCHALCEVOVÁ, Alena,
GÁLA, Libor.
Conceptual model of the impact of enterprise information systems innovation on sustainability. In: MOLLER, Charles, CHAUDHRY, Sohail. Advances in Enterprise Information Systems II. Leiden : CRC Press, 2012, s. 27–34. 447 s. ISBN 978-0-415-63131-0. ISBN 978-0-203-09678-9 eBook.
VOŘÍŠEK, Jiří,
POUR, Jan,
aj.
Management podnikové informatiky. 1. vyd. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2012. 311 s. ISBN 978-80-7431-102-4. (Další autoři: CHLAPEK, Dušan, BUCHALCEVOVÁ, Alena, CHOCHOLATÝ, Drahomír, NOVOTNÝ, Ota, ŠEDIVÁ, Zuzana, ŽID, Norbert).

© 2021 buchalc@vse.cz