Logo katedry informaèních technologií       prof.Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.              èeský jazyk english language


Habilitační práce


BUCHALCEVOVÁ, Alena Hodnocení metodik budování IS/ICT : Habilitační práce. Praha : KIT VŠE, 2009.

Doktorská disertační práce


BUCHALCEVOVÁ, AlenaNávrh metodického rámce IS/ICT:
Doktorská disertační práce.
Praha : KIT VŠE, 2004. 172 s.

Diplomová práce


Kašparová A.:Problematika ochrany dat při automatizovaném zpracování dat VŠE, Praha, 1981
© 2021 buchalc@vse.cz