Logo katedry informaèních technologií       doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph. D       


Vyučované a garantované předměty


Bakalářský stupeň obor Aplikovaná informatika

4IT115 Softwarové inženýrství Sylabus ZS 2016/2017 garant
vyučující
4IT358 Základy testování SW aplikací Sylabus ZS 2016/2017 garant

Magisterský stupeň, obor Informační technologie

4IT421 Zlepšování procesů budování IS Sylabus ZS 2016/2017 garant
vyučující
4IT442 Softwarový projekt Sylabus LS 2015/2016 garant
vyučující
4IT449 Vývoj aplikací na platformě .NET Sylabus LS 2015/2016 garant
4IT445 Agilní vývoj webových aplikací Sylabus ZS 2015/2016 garant
4IT423 Kybernalita Sylabus ZS 2015/2016 garant

Vedlejší specializace Řízení kvality softwaru - garant vedlejší specializace

4IT446 Řízení kvality softwaru Sylabus ZS 2015/2016 garant
4IT478 Automatizované funkční testování softwaru Sylabus ZS 2016/2017 garant
4IT479 Testování softwaru v agilních projektech Sylabus ZS 2015/2016 garant
vyučující
4IT477 Praxe v testování softwaru Sylabus ZS 2016/2017 garant
vyučující

Distanční studium obor Podniková ekonomika - garant oboru

4IT516 Diplomový seminář pro distanční studium Sylabus ZS 2016/2017 garant
vyučující
4IT421 Zlepšování procesů budování IS Sylabus ZS 2016/2017 garant
vyučující

Doktorské studium obor Aplikovaná informatika

IT_902 Architektury informačních systémů Sylabus ZS 2016/2017 garant
vyučující


© 2016 buchalc@vse.cz