Logo katedry informaèních technologií       prof.Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.       


Vyučované a garantované předměty


Bakalářský stupeň obor Aplikovaná informatika

4IT115 Softwarové inženýrství Sylabus ZS 2018/2019 garant
vyučující

Magisterský stupeň, obor Informační technologie

4IT421 Zlepšování procesů budování IS Sylabus ZS 2018/2019 garant
vyučující
4IT442 Softwarový projekt Sylabus LS 2017/2018 garant
vyučující
4IT449 Vývoj aplikací na platformě .NET Sylabus LS 2017/2018 garant
4IT445 Agilní vývoj webových aplikací Sylabus ZS 2018/2019 garant
4IT521 Software Process Improvement v angličtině garant
vyučující

Vedlejší specializace Řízení kvality softwaru - garant vedlejší specializace

4IT446 Řízení kvality softwaru Sylabus ZS 2018/2019 garant
4IT478 Automatizované funkční testování softwaru Sylabus ZS 2018/2019 garant
4IT477 Praxe v testování softwaru Sylabus ZS 2018/2019 garant
vyučující

Distanční studium obor Podniková ekonomika - garant oboru

4IT516 Diplomový seminář pro distanční studium Sylabus ZS 2018/2019 garant
vyučující
4IT421 Zlepšování procesů budování IS Sylabus ZS 2018/2019 garant
vyučující

Doktorské studium obor Aplikovaná informatika

IT_902 Architektury informačních systémů Sylabus ZS 2018/2019 garant
vyučující


© 2021 buchalc@vse.cz