Logo katedry informaèních technologií       prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.         èeský jazyk english language

prof.Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D

Garant oboru Podniková informatika

Garant vedl.specializace Řízení kvality softwaru

Vedoucí vědeckého týmu Kvalita podnikových IS


Vysoká škola ekonomická

Katedra informačních technologií

130 67 Praha 3

tel: 224 095 460

fax: 224 095 426

e-mail: buchalc@vse.cz


Konzultační hodiny

Odborné zaměření

Zlepšování softwarových procesů - normy, standardy, metodiky včetně agilních

Objektově orientovaná analýza, návrh a implementace

Řízení kvality softwaru a testování

Enterprise architektura

Green ICT


© 2021 buchalc@vse.cz