Učebnice, monografie, učební texty a skripta celostátně používané:

Učební texty a skripta Vysoké školy ekonomické v Praze a jiných vysokých škol:

Odborné stati a konzultace v českých impaktovaných časopisech, resp. časopisech zařazených v renomovaných mezinárodních bibliografických databázích:

Recenze a anotace v českých impaktovaných časopisech, resp. časopisech zařazených v renomovaných mezinárodních bibliografických databázích:

Zahraniční publikace (včetně impaktovaných): Další odborné články recenzované, příspěvky do knižních publikací a sborníků: Další odborné příspěvky v cizím jazyce: Výzkumné zprávy a grantové studie na VŠE v Praze - oponované: Odborné, resp. popularizační příspěvky a konzultace, recenze, články v denním tisku a kvalifikační práce:

Oponentské a jiné hlavní posudky:

Další materiály (ostatní odborné a jiné články, pivní publicistika, nepublikované texty, podkladové a studijní materiály, eseje, sylaby, zápočtové a zkouškové testy, projekty apod.):