Učebnice, monografie (podtržené), učební texty a skripta celostátně používané (stav k 1. 11. 2020 dále viz CV):

Učební texty a skripta Vysoké školy ekonomické v Praze a jiných vysokých škol (stav k 1. 11. 2020 dále viz CV):

Odborné stati a konzultace v českých impaktovaných časopisech, resp. časopisech zařazených v renomovaných mezinárodních bibliografických databázích v jazyce českém a anglickém (stav k 1. 11. 2020 dále viz CV):

Recenze a anotace v českých impaktovaných časopisech, resp. časopisech zařazených v renomovaných mezinárodních bibliografických databázích v jazyce českém a anglickém (stav k 1. 11. 2020 dále viz CV):

Zahraniční publikace, včetně impaktovaných (stav k 1. 11. 2020 dále viz CV): Další odborné články recenzované, resp. příspěvky do knižních publikací a sborníků (podtržené) (stav k 1. 11. 2020 dále viz CV): Další odborné příspěvky (včetně recenzí) v anglickém jazyce (stav k 1. 11. 2020 dále viz CV): Výzkumné zprávy a grantové studie na VŠE v Praze oponované (stav k 1. 11. 2020 dále viz CV): Odborné příspěvky a konzultace ostatní, popularizační texty, recenze ostatní, články v denním tisku a kvalifikační práce (stav k 1. 11. 2020 dále viz CV):

Oponentské a jiné hlavní posudky (stav k 1. 11. 2020 dále viz CV):

Další materiály (ostatní odborné a jiné články, pivní publicistika, nepublikované texty, podkladové a studijní materiály, eseje, sylaby, zápočtové a zkouškové testy, projekty apod.) (stav k 1. 11. 2020 dále viz CV):