Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku pro pokročilé - hlubší pohled na vybrané problémy Metody oceňování podniku pro pokročilé - hlubší pohled na vybrané problémy

Mařík, M. a kolektiv, 1. vydání, 2011

Autorský kolektiv: prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. - doc. Ing. Pavla Maříková, CSc. - Ing. Tomáš Buus, Ph.D. - Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D.
Nakladatelství: Ekopress
ISBN: 978-80-86929-80-4
Rok vydání: 2011 - první vydání
Počet stran: 548

 

Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku pro pokročilé - hlubší pohled na vybrané problémy Metody oceňování podniku pro pokročilé - hlubší pohled na vybrané problémy

Mařík, M. a kolektiv, 2. vydání, 2018

Autorský kolektiv: prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. - doc. Ing. Pavla Maříková, CSc. - Ing. Tomáš Buus, Ph.D. - Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D.
Nakladatelství: Ekopress
ISBN: 978-80-87865-42-2
Rok vydání: 2018 - druhé vydání
Počet stran: 548
Ve druhém vydání byly oproti prvnímu vydání udělány drobné úpravy, zejména odstraněny některé chyby (viz níže na této stránce).

 

Soubory ke stažení:

Jedná se převážně o soubory Excelu ve verzi 2007 (přípona xlsx).

Kapitola 2: Metoda ekonomické přidané hodnoty

Str.   99Komplexní příklad na metodu EVA entity včetně úpravy vstupních datExcel

Kapitola 4: Způsoby stanovení struktury kapitálu při ocenění podniku

Str. 136Kapitálová struktura v diskontní míře a iterace (vyžaduje v Excelu povolení iterací)Excel

Kapitola 5: Vzájemná shoda variant metody DCF

Str. 150Varianty DCF (vyžaduje v Excelu povolení iterací)Excel

Kapitola 6: Metody DCF a EVA

Str. 197Vzájemná shoda metod DCF a EVA (vyžaduje v Excelu povolení iterací)Excel

Kapitola 7: Metoda kapitalizovaných čistých výnosů a metody DCF a EVA

Str. 247Vzájemné vztahy metod KČV, DCF a EVA (vyžaduje v Excelu povolení iterací)Excel

Kapitola 10: Bezriziková výnosová míra

Str. 285Problém použití výnosu do doby splatnosti státních dluhopisů jako RfExcel
Str. 292BootstrappingExcel
Str. 299Praktická aplikace úrokových swapových měrExcel
Str. 303Svenssonova metoda - aktualizovaná data na webu IOMweb
Str. 305Model E. Wengera pro odhad Rf ve druhé fázi (malá aplikace T. Adamce) (vyžaduje v Excelu povolení maker)Excel

Kapitola 12: Odhad nákladů vlastního kapitálu ex-ante

Str. 329Analýza akciových indexů (analytická studie J. Rajdla)Pdf

Kapitola 13: Metoda jistotních ekvivalentů

Str. 338Propočet individuálního jistotního ekvivalentu a testování rizikových přirážekExcel
Str. 342Výpočet JEV s použitím funkcí užitku při stochastické závislostiExcel
Str. 348Jistotní ekvivalenty na základě individuálního a tržního přístupuExcel

Kapitola 14: Podniky s omezenou perspektivou

Str. 367Ocenění podniku amortizační hodnotou ve variantě equity, entity a APV (vyžaduje v Excelu povolení iterací)Excel

 

Prosíme, opravte si:

Omlouváme se, ale přes veškerou péči, kterou jsme textu věnovali, zůstalo v knize několik chyb.
StranaKomentářOpraveno
ve 2. vydání
Str.   36Ve vzorci financování čistých investic pro druhý rok jsou u proměnných chybně uvedeny indexy z prvního roku. Číselné dosazení je správně.ano
Str.   65Bod 2 - Stav investovaného kapitálu - investice netto v posledním roce první fáze jsou 2 000 - 1 904,8 = 95,2.ano
Str. 138Ve vzorci na prvním řádku je ve jmenovateli omylem uvedeno číslo pro hodnotu netto místo brutto. Správné znění je: Úročený cizí kapitál/Hodnota brutto = 70/449,82 = 15,56 %. -
Str. 157-177V průběžném příkladu Varianty DCF došlo omylem ve výpočtu investic netto v prvním roce druhé fáze (tj. v roce 2015) k posunu odkazu a investice netto se tak počítají jako tempo růstu krát investovaný kapitál na začátku roku 2014 místo 2015. V knize tak v částech 3 až 9 příkladu, kdy se počítá s růstem 3 % v druhé fázi, mají investice netto v roce 2015 výši 11,70 mil. Kč, zatímco v souladu se zadáním měly mít výši 12,30 mil. Kč.

Změna investic netto v prvním roce druhé fáze mírně změní výsledná ocenění podniku. Nemění ale nic na závěrech jednotlivých částí příkladu ohledně rovnosti jednotlivých variant DCF, protože ty nejsou závislé na konkrétní výši investic v pokračující hodnotě, pokud jsou tyto investice počítány shodně pro všechny varianty DCF. Tedy podmínkou rovnosti variant DCF není ani požadavek na absolutní stabilizaci posledního roku první fáze.

Nicméně je možné si stáhnout a prohlédnout soubor s opravenou výší investic: Excel
-
Str. 168Vzorec pro výpočet DS2014: závěr výpočtu má být 2,65/0,12 = 22,05 mil. Kč.ano
Str. 197Na konci vzorce (6-18) má být správně nikoli daňová sazba, ale (1 - daňová sazba).ano
Str. 298Na konci strany ve vzorci pro výpočet spotové míry pro rok 3 je ve jmenovateli spotová míra pro rok 2. Ve vzorci má být proto číslo 0,0249 a nikoli 0,0248. Jedná se pouze o tiskový překlep, vlastní výpočet je správně.ano

Pokud objevíte další chyby, budeme vděčni za upozornění a opravu umístíme na tuto stránku. Upozornění na chyby prosím zasílejte na adresu marik@vse.cz.

 


Zpět na stránku Podpora publikací
Datum poslední aktualizace: 9. 8. 2023