Maříková, P. - Mařík, M.: Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku

Maříková, P. - Mařík, M.

Nakladatelství:    IOM-VŠE
ISBN:                978-80-245-1242-6
Rok vydání:        2007
Počet stran:        242

 

Soubory ke stažení:

Příklady v Excelu:  
Příklad   1: Kapitálová struktura a iterace - kniha str. 48 Excel1
Příklad   2: Reagenční funkce pro přepočet nákladů vlastního kapitálu při autonomní finanční strategii - kniha str. 62 Excel2
Příklad   3: Bezriziková výnosnost: výnos do doby splatnosti kuponových dluhopisů, nebo spotové míry? - kniha str. 94 Excel3
Příklad   4: Bezriziková výnosnost: bootstrapping - kniha str. 101 Excel4
Příklad   5: Řešení problému nediverzifikovaného investora pomocí modelu CML - kniha str. 156 Excel5
Příklad   6: Náklady vlastního kapitálu: komplexní stavebnicová metoda - kniha str. 186 Excel6
Příklad   7: Jistotní ekvivalent výnosů individuální a testování rizikových přirážek - kniha str. 211 Excel7
Příklad   8: Jistotní ekvivalent výnosů individuální při stochastické závislosti - kniha str. 215 Excel8
Příklad   9: Jistotní ekvivalenty výnosů na základě individuálního a tržního přístupu - kniha str. 222 Excel9
Příklad 10: Jistotní ekvivalent výnosů tržní: rizikově neutrální ocenění - kniha str. 228 Excel10
Bezriziková výnosnost pro druhou fázi dle modelu E. Wengera

Adamec, T.: Tabulka pro výpočet bezrizikové výnosnosti pro druhou fázi podle E. Wengera. Jeden z výstupů diplomové práce Adamec, T.: Bezriziková výnosová míra pro výnosové ocenění podniku, VŠE Praha, Katedra financí a oceňování podniku, 2010 (vedoucí práce P. Maříková).
Tabulka v Excelu umožňuje po zadání parametrů dvou dlouhodobějších státních dluhopisů s různou dobou do splatnosti odhadnout bezrizikovou výnosnost pro druhou fázi. Tabulka vyžaduje povolení makra. Kniha str. 86
Excel
Souvislost mezi růstem akciových trhů a ekonomicy jako celku

Rajdl, J.: Analýza akciových indexů USA a Velké Británie, zkoumání možnosti predikce pomocí vývoje HDP. Výzkumná zpráva IOM VŠE 2005. Kniha str. 172
pdf

 

Prosíme, opravte si:

Omlouváme se, ale přes veškerou péči, kterou jsme textu věnovali, zůstalo v knize několik chyb.
Str. 17Úvod ke kapitole 2.2, první odrážka s členěním rizika by měla znít: členění na riziko obchodní a finanční. V literatuře je sice někdy uváděno členění na riziko provozní a finanční a pojmy nejsou zcela ustálené, ale podle našeho názoru je přehlednější obchodní riziko chápat jako širší pojem a provozní riziko jako jednu jeho složku, tak jak je to uvedeno v dalším textu knihy. 
Str. 52Druhý odstavec, první věta má znít: Výsledná struktura počítaná z hodnot kapitálu k počátku prvního roku druhé fáze je 14,31 % cizího kapitálu. 
Str. 95Třetí odstavec od konce má znít: Příčina rozdílu je v tom, že výnosová křivka pro spotové úrokové míry je rostoucí a výnos do doby splatnosti 15,37 % je průměrnou výnosností pouze pro strukturu plateb ze státního dluhopisu. Podnik má ale strukturu peněžních toků jinou. 
Str. 103Implicitní termínová míra pro rok 4 není 3,65 %, ale 6,65 % . Údaj se vyskytuje v tabulce na konci str. 103 a ve vzorci na str. 104. Návazné výsledky i čísla v souboru, který je součástí internetové podpory, jsou již správné. 
Str. 104První vzorec na stránce: ve jmenovateli pokračující hodnoty nemá být přičtena jednička. Vzorec má mít tvar:
Bootstrapping
Výpočet v následujícím příkladu je již správně.
Opraveno v dotisku z října 2008
Str. 187Ve druhém řádku od konce ve vzorci pro výpočet koeficientu Z má být v závorce číslo 1,655 a nikoli 1,565. 

Pokud objevíte další chyby, budeme vděčni za upozornění a opravu umístíme na tuto stránku. Upozornění na chyby prosím zasílejte na adresu marik@vse.cz.

 


Zpět na stránku Podpora publikací
Datum poslední aktualizace: 12. 12. 2011