4IZ440 - Propojená data na webu (PDW)

(Starší název: Reprezentace a zpracování znalostí na WWW, tj. RZZW)

Přednášející a cvičící: Doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Pro studijní skupinu v ZS 2016 je k dispozici
Základní (povinná) literatura:

Doplňující literatura:

Slidy z přednášek a cvičení:

Průběžně vystavováno, níže uvedené je zčásti stará verze z minulého semestru, ev. starší!


Informace o testech (celkem 40 bodů):
Zadání minireferátu (celkem 15 bodů, nutno minimálně 5)

Rámcově se seznamte s obsahem zvoleného odborného článku z oblasti sémantického webu. Pokud nebude s vyučujícím explicitně dohodnuto jinak, bude se jednat