4IZ440 - Propojená data na webu (PDW)

(Starší název: Reprezentace a zpracování znalostí na WWW, tj. RZZW)

Přednášející a cvičící: Doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Pro studijní skupinu v ZS 2016 je k dispozici