4IZ440 - Propojená data na webu

(Starší název: Reprezentace a zpracování znalostí na WWW)

Přednášející a cvičící: Doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Pro studijní skupinu v ZS 2013 je k dispozici
Základní literatura:

Doplňující literatura:

Slidy z přednášek a cvičení:

Bude průběžně vystavováno, níže uvedené je zčásti stará verze z minulého semestru, ev. starší!


Informace o testech (celkem 40 bodů):
Zadání minireferátu (celkem 15 bodů, nutno minimálně 5)

Varianta A

Rámcově se seznamte s obsahem zvoleného odborného článku z oblasti sémantického webu. Pokud nebude s vyučujícím explicitně dohodnuto jinak, bude se jednat o příspěvek z konference ISWC 2013, viz seznam přijatých příspěvků (plné texty v zipfile odkazovaném na vrchu stránky) - může jít o Research Track Paper, Semantic Web In Use Track Paper, nebo Evaluation Track Paper, případně i o Doctoral Consortium Paper. Zvolený článek zadejte do Google dokumentu (viz mail od vyučujícího) a navíc o tom pošlete vyučujícímu e-mail. Zadání proveďte nejpozději 22.11. Na základě tohoto seznámení si připravte:

Varianta B

Zvolte si některou z otázek (nezodpovězených, nebo i zodpovězených, pokud možno s nenulovým počtem hlasů) na http://answers.semanticweb.com/, prostudujte potřebné zdroje a nejpozději 30.11. vložte Vaši odpověď. Informujte o tom vyučujícího. K danému tématu si dále připravte:

Odpověď bude hodnocena podle Vaší schopnosti odpověď v diskusi obhájit, pomocnou roli mohou sehrát i případné reakce čtenářů přímo na webu http://answers.semanticweb.com/.


Zadání semestrálního projektu (celkem 30 bodů, nutno minimálně 15)

Harmonogram odevzdání: Pracovní verze projektů budou prezentovány na cvičení 16.12.; kompletní finální verzi nutno povinně dodat přes odevzdávárnu ISIS do 13.1.2014, následně budu řešit jen případná drobná vylepšení kvůli známce apod.

Všechny varianty zadání, které nejsou rovnou "textové" podstaty, předpokládají navíc vypracování alespoň stručného textového dokumentu (3-5 stran, podle potřeby i více) popisujícího řešený problém a způsob jeho řešení. (Popisujte především originální část vlastního řešení, zkušenosti, charakter experimentů apod. Nejedná se o referát o existujících, hotových technologiích, které využíváte.)

Možné varianty projektu jsou rozděleny do tří skupin: Standard, Premium a Lite.

Projekty typu "Standard"

Lze získat plný počet bodů, řeší se zcela samostatně.

Projekty typu "Premium"

Lze získat plný počet bodů, řeší se "na zakázku" projektu LOD2, v koordinaci s týmem tohoto projektu. Může zahrnovat aktivity nad rámec běžné semestrálky, které budou zvlášť honorovány mimořádným stipendiem.

Projekty typu "Lite"

Lze získat max. 20 bodů.

Příklady

Příklady relativně kvalitních semestrálních projektů z minulosti jsou (viz dokumentace):
Přehledové zdroje, nástroje, aplikace a akce

(Řada z nich už může být zastaralých nebo nefunkčních.)

Přehledové zdroje:

Vybrané nástroje pro sémantický web:

Další zdroje a uživatelské aplikace:

Hlavní akce z oblasti sémantického webu:


Vojtěch Svátek - výuka
Vojtěch Svátek - hlavní stránkaVojtěch Svátek , aktualizováno 17.12.2013