Mařík, M. - Maříková, P.: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku (EVA, MVA, CF ROI) - druhé přepracované a rozšířené vydání

Mařík, M. - Maříková, P.

Nakladatelství:    Ekopress
ISBN:                80-86119-61-0
Rok vydání:        2005
Počet stran:        164

 

Soubory v Excelu ke stažení:

Varianty metody EVA

Tato tabulka obsahuje ocenění podniku třemi variantami metody EVA s vyladěním kapitálové struktury pro určení nákladů kapitálu. Pozor - tabulka obsahuje cyklické odkazy, které jsou nutné k vyladění kapitálové struktury. Aby byla funkční, je nutné v Exelu povolit provádění iterací (příkaz Nástroje - Možnosti - karta Výpočty - zatrhnout Iterace). Tabulka umožňuje podívat se na přesnou konstrukci vzorců (po klepnutí na buňku s číslem je v řádku vzorců vidět výpočtový vzorec). Kniha: kap. 6.3
Excel
Komplexní příklad - metoda EVA a DCF

Velká tabulka s komplexním příkladem obsahuje ocenění podniku jednak metodou EVA, jednak metodou DCF. Tabulka umožňuje jednak si prohlédnout všechny výpočty pohromadě a jednak se podívat na přesnou konstrukci vzorců. Kniha: kap. 8.
Excel
CF ROI

Tabulka obsahuje příklad se základním schématem výpočtů spojených s ukazatelem CF ROI a ocenění podniku s využitím brutto cash flow. Tabulka umožňuje jednak si prohlédnout všechny výpočty pohromadě a jednak se podívat na přesnou konstrukci vzorců. Kniha: kap. 9.2.
Excel

 

Prosíme, opravte si:

Omlouváme se, ale přes veškerou péči, kterou jsme textu věnovali, zůstaly v knize některé chyby.
Str. 86Vzorec před názvem kapitoly 6.5.1 zní: Hodnota podniku jako celku Hb = MVA + NOA0 + A0; Hodnota vlastního kapitálu Hn = Hb - CK0.
Str. 153Při dalším výzkumu jsme objevili nedostatky ve vzorci (b) pro hodnotu podniku s využitím CF ROI. Hlavní změna spočívá v tom, že ekonomické odpisy je třeba přičítat. Návazně je také třeba opravit znaménko na str. 154 v rovnici BCF = CF ROI x BIB + EO a v prvních dvou řádkách důkazu této rovnice na str. 155 (další řádky důkazu jsou již správně). Opravu si můžete stáhnout jako soubor Word.

Pokud objevíte další chyby, budeme vděčni za upozornění a opravu umístíme na tuto stránku. Upozornění na chyby prosím zasílejte na adresu marik@vse.cz.

 


Zpět na stránku Podpora publikací
Datum poslední aktualizace: 6. 11. 2009