© copyright 1999-2005 Ing. Tomáš Bruckner, Ph.D. http://nb.vse.cz/~bruckner ; email: bruckner@vse.cz

Checklist smlouvy na outsourcing

Tomáš Bruckner, Jiří Voříšek, ITG, s.r.o., veřejný materiál

Účel dokumentu:

Obsah

1. Checklist věcí, které je nutné outsourcingovou smlouvou řešit

2. Varianty právní formy řešení outsourcingové smlouvy

Volba právní formy (2) je závislá na zvoleném způsobu věcného řešení (1).

1. Checklist věcí, které je nutné outsourcingovou smlouvou řešit

A, Poskytování služeb poskytovatelem

B, Transformace stávajícího stavu na poskytování služeb poskytovatelem

C, Ukončení poskytování služeb a převod na jiného poskytovatele nebo do interního provozu

  A, Poskytování služeb poskytovatelem

 1. Základní sada služeb a její úpravy
 2. Podrobná jednoznačná specifikace služeb, které jsou součástí základní sady.
 3. Dodatečné služby
 4. Změna podmínek a parametrů služeb
 5. Doba poskytování služeb
 6. Jednotky, které budou zákazníky služeb poskytovatele
 7. Ujednání o exkluzivitě
 8. Subdodávky
 9. Technické prostředky
 10. Aplikační a systémový software
 11. Správa a údržba aplikací
 12. Vývoj aplikací
 13. Výkonové standardy systémů
 14. Aktiva a odpovědnosti, které zůstanou zákazníkovi
 15. Místo poskytování služeb
 16. Lidské zdroje
 17. Řízení projektů
 18. Technologické skoky
 19. Předávané informace
 20. Ochrana informací
 21. Zákazníkova data
 22. Legislativa a autority
 23. Audity zpracování, cenové audity, benchmarky
 24. Cena za služby
 25. Dodatečné platby a bonusy
 26. Vazby ceny na inflaci a kursy měn
 27. Daně
 28. Pojištění
 29. Spolupůsobení (právo požadovat spolupůsobení)
 30. Pravidla komunikace a řízení změn
 31. B, Transformace stávajícího stavu na poskytovatele

 32. Harmonogram převodu
 33. Smlouvy, které mají být revidovány (pro zjištění, zda je nutné vyžádat souhlas třetích stran)
 34. Technické prostředky – stávající
 35. Aplikační a systémový software – stávající
 36. Svolení třetích stran
 37. Ocenění a audity
 38. Lidské zdroje - transformace
 39. Rozpracované projekty
 40. C, Ukončení poskytování služeb a převod na jiného poskytovatele nebo do interního provozu

 41. Předčasné ukončení smlouvy (vypovězení, odstoupení)
 42. Závazné procedury při ukončení poskytování služeb
 43. Významná porušení smlouvy a práva stran z toho plynoucí
 44. Platby při předčasném vypovězení (stornovací poplatky)
 45. Práva a povinnosti při vypovězení a odstoupení od smlouvy
 46. Svolení třetích stran

2. Varianty právní formy řešení outsourcingové smlouvy

  A, Poskytování služeb poskytovatelem

 1. Nepojmenovaná smlouva
 2. Smlouva o dílo
 3. Nájemní smlouvy, smlouvy o koupi najaté věci
 4. Licenčněprávní a autorskoprávní řešení
 5. B, Transformace stávajícího stavu na poskytovatele

 6. Smlouva o prodeji (části) podniku
 7. Kupní smlouvy
 8. Pracovněprávní řešení převodu zaměstnanců
 9. C, Ukončení poskytování služeb a převod na jiného poskytovatele nebo do interního provozu

 10. Součástí nepojmenované smlouvy – způsob ukončení průběžného poskytování služeb
 11. Smlouva o smlouvě budoucí
bruckner@vse.cz ITG VŠE KIT