penize  

KATEDRA PODNIKOVÉ EKONOMIKY

 
line decor
  VŠE | FPH | KPE |
line decor
 
 
 
 

 
 

ŽIVOTOPIS

Dosažená vzdělání :     

X/1984-XII/89 -  interní vědecká aspirantura v ÚEB ČSAV     
X/1980-IX/84 VŠZ v Praze
IX1976-V/1980 SZTŠ J.Hradec

Praxe:                         

IX/2006 – dosud – odborný asistent na Katedře podnikové ekonomiky, Fakulty podnikohospodářské na Vysoké škole ekonomické v Praze. Bližší informace zde.

I/1993 - VIII/2006 – OSVČ – s vlastní praxí dle níže uvedené odbornosti. Vedle toho státem jmenovaný nucený správce respektive likvidátor C. S. Fondy, a.s. investiční společnost, Velfíkova 8, Praha 6 (III/1997 - doposud), Investiční společnosti FUTURUM, a.s., Na Můstku 10, Praha 1 (1998 - II/2006) – úspěšný při dosažení částečného odškodnění podílníků. Dále likvidátor několika penzijních fondů (PF MULTI a Bankovní penzijní fond – 1998, PF Certum - Renta a PF Vyšehrad – 2000) a správce konkursní podstaty řady obchodních společností (např. WECOM, a.s. - 2002, SG-Industry, a.s.- 2003 - 6/06, Geofyzika, a.s. - 2004).

IX/1984 - XII/1992 - ÚEB ČSAV, Na Karlovce 1a, Praha 6 – odborný asistent - izolace virů z přirozených zdrojů, jejich identifikace, tj. sérologie,  el. mikroskopie, elektroforéza.

Další odbornosti:      

- daňový poradce (1993),
- makléř (1996),
- certifikovaný bilanční účetní (1998),
- soudní znalec v oboru ekonomiky, ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování cenných papírů, RM-S, burza cenných papírů a oceňování podniků (2000, rozšíření 2003),
- účetní a daňový expert (2001).

Studijní pobyty:      

VI/2008 – hostující badatel (visiting Scholar) na St. Edmund Hall, Oxford, OX1 4AR,
V - VI/2009 – akademický host (Academic Visitors) na St. Edmund Hall, Oxford, OX1 4AR.
VI/2010 – akademický host (Academic Visitors) na St. Edmund Hall, Oxford, OX1 4AR.

Účast na konferencích v zahraničí:      

V/2008 – International Conference on Management and Marketing Sciences 2008, Řecko,
IX/2009 – Mezinárodní kolokvium v rámci vědeckovýzkumného záměru "Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy", Slovensko,
IX/2009 - International Conference on Applied Business Research 2009, Malta