Stránku, kterou jste právě otevřeli, je součástí komplexu osobních stránek pracovníků katedry IT VŠE Praha. Lze tu nalézt především základní kontaktní informace, aktuální sdělení a podkladové materiály pro kursy zajišťované autorem stránky na katedře IT. Konzultační hodiny a další informace k práci katedry IT jsou na kit.vse.cz . Pro běžnou komunikaci využijte pour@vse.cz .

Kontaktní informace

Základní kontaktní informace potřebné ke kooperaci na zajišťovaných předmětech, při zpracování diplomových prací, příp. při spolupráci na projektech.

Aktuální informace, sdělení

Informace a sdělení k plánovaným externím přenáškám, souhrnné přehledy zkouškových termínů, informace o nových publikacích, nabídky externích partnerů KIT na zaměstnání, stáže apod.,..

Informace ke studiu

d.jpg (14295 bytes)

Informace k náplni přednášek a cvičení, odkazy na podkladové materiály k přednáškám, masky a formuláře pro práci na cvičeních. Tyto informace se vztahují k předmětům, které autor stránek garantuje a nebo na nich kooperuje: