Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku - proces ocenění, základní metody a postupy Metody oceňování podniku - proces ocenění, základní metody a postupy

Mařík, M. a kolektiv, 4. vydání, 2018

Autorský kolektiv: prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. - Ing. Karel Čada, prom.práv., Ph.D. - Ing. David Dušek, PhD. - doc. Ing. Pavla Maříková, CSc. - Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D. - Ing. Josef Rajdl, Ph.D.
Nakladatelství: Ekopress
ISBN: 978-80-87865-38-5
Rok vydání: 2018 - čtvrté upravené a rozšířené vydání
Počet stran: 551

 

Co je nového oproti třetímu vydání z roku 2011:

Kniha obsahuje dílčí aktualizace, zejména v těchto částech:

Soubory ve Wordu a Excelu ke stažení:

Modelový příklad UNIPO

Tato velká excelovská tabulka obsahuje kompletní řešení příkladu na ocenění maloobchodního podniku UNIPO, a.s., na kterém je v knize průběžně demonstrována vykládaná látka. Tabulka umožňuje jednak si prohlédnout celý příklad pohromadě a jednak se podívat na přesnou konstrukci vzorců.
Excel 
Upravená paušální metoda kapitalizovaných čistých výnosů

Tato excelovská tabulka obsahuje podrobnější srovnání paušální metody kapitalizovaných čistých výnosů s metodou DCF založenou na stejných předpokladech. Výpočtové vzorce jsou doplněny komentářem a vyúsťují v doporučení upraveného vzorce pro paušální metodu, který je metodicky správnější než běžně používaná forma vzorce.
Excel 
Tabulky pro strategickou analýzu

Jedná se o drobnou pomůcku pro sestavování strategické analýzy. Tabulky jsou stejné jako v knize. Jsou zároveň vyplněny údaji o modelovém podniku UNIPO. Tyto vyplněné údaje je možné přepisovat a tabulky běžným způsobem kopírovat a vkládat do oceňovacích posudků. Jsou k dispozici jednak ve formě textu (Word), jednak ve formě tabulky (Excel), která navíc obsahuje vzorce pro automatické výpočty bodů.
ExcelWord
Číselník odvětví - OKEČ, CZ-NACE:

 • OKEČ - úprava platná do 31. 12. 2003

 • OKEČ - úprava platná od 1. 1. 2003 (poslední zde zachycená aktualizace ČSÚ proběhla k 1. 9. 2005, odpovídá klasifikaci NACE Rev. 1.1)

  Jednotlivým úrovním číselníku v souborech Word jsou přiřazeny styly nadpisů odpovídající úrovně, takže je možné v zobrazení souboru jako osnovy nechat zobrazit jen požadovanou úroveň členění.

 • Od 1. 1. 2008 je klasifikace OKEČ nahrazena klasifikací CZ-NACE, která vychází z klasifikace Evropské unie NACE Rev. 2.
 • Další aktuální informace o OKEČ a CZ-NACE jsou na stránkách Českého statistického úřadu www.czso.cz, odkazy z hlavní stránky "Klasifikace" a "Číselníky".  Word

  Word
  Excel
   
  Investiční náročnost podle odvětví

 • Diplomová práce Ing. Martina Petráže z roku 2015 (pdf, 12 MB)
 • Starší výzkumné studie z let 2002 a 2003


 • DP
  Studie
   
  Metodika České národní banky

  ČNB používá pro zpracování znaleckých posudků na ocenění účastnických cenných papírů pro účely, které podléhají dozoru ze strany České národní banky (dříve Komisi pro cenné papíry) tyto metodiky:

  Do roku 2010: Metodika Znalecké posudky pro účely povinných nabídek převzetí a veřejných návrhů smluv o koupi účastnických cenných papírů (ZNAL)
  Od roku 2010: Metodika Informace ČNB k oceňování účastnických cenných papírů pro účely povinných nabídek převzetí, veřejných návrhů smlouvy a vytěsnění (OCE)

  Vzhledem k tomu, že se jejich umístění na stránkách ČNB často mění, doporučujeme na stránkách http://www.cnb.cz využít pole Hledat v horní části obrazovky a zadat do něho heslo ZNAL (pro starší metodiku) nebo OCE (pro aktuální metodiku). Mezi prvními vysledky hledání bývají samotné metodiky ve formě souboru pdf.
    
   
  Prosíme, opravte si:

  Omlouváme se, ale přes veškerou péči, kterou jsme textu věnovali, zůstaly v knize chyby.
  Str. 519Tab. B-5, parametry pro multiplikativní funkci: v knize je uvedeno: a = 5,24 ; b = 1,26. Správně má být: a = 189,05 ; b = 0,23.
  Str. 521Tab. B-7, parametry pro multiplikativní funkci: v knize je uvedeno: a = 5,28 ; b = 1,22. Správně má být: a = 196,67 ; b = 0,20.
  Str. 523Tab. B-11, parametry pro multiplikativní funkci: v knize je uvedeno: a = 1,03 ; b = 1,91. Správně má být: a = 2,79 ; b = 0,65.

  Pokud objevíte další chyby, budeme vděčni za upozornění a opravu umístíme na tuto stránku. Upozornění na chyby prosím zasílejte na adresu marik@vse.cz.

   


  Zpět na stránku Podpora publikací
  Datum poslední aktualizace: 7. 1. 2019