Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku - proces ocenění, základní metody a postupy Metody oceňování podniku - proces ocenění, základní metody a postupy

Mařík, M. a kolektiv, 1. vydání, 2003

Autorský kolektiv: prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. - Dr. Ing. Karel Čada - Ing. David Dušek, PhD. - Ing. Pavla Maříková, CSc.
Nakladatelství: Ekopress
ISBN: 80-86119-57-2
Rok vydání: 2003 - první vydání
Počet stran: 402

 

Soubory ve Wordu a Excelu ke stažení:

Modelový příklad UNIPO

Tato velká excelovská tabulka obsahuje kompletní řešení příkladu na ocenění maloobchodního podniku UNIPO, a.s., na kterém je v knize průběžně demonstrována vykládaná látka. Tabulka umožňuje jednak si prohlédnout celý příklad pohromadě a jednak se podívat na přesnou konstrukci vzorců.
Excel 
Tabulky pro strategickou analýzu

Jedná se o drobnou pomůcku pro sestavování strategické analýzy. Tabulky jsou stejné jako v knize. Jsou zároveň vyplněny údaji o modelovém podniku UNIPO. Tyto vyplněné údaje je možné přepisovat a tabulky běžným způsobem kopírovat a vkládat do oceňovacích posudků. Jsou k dispozici jednak ve formě textu (Word), jednak ve formě tabulky (Excel), která navíc obsahuje vzorce pro automatické výpočty bodů.
ExcelWord
Číselník odvětví - OKEČ, CZ-NACE:

 • OKEČ - úprava platná do 31. 12. 2003

 • OKEČ - úprava platná od 1. 1. 2003 (poslední zde zachycená aktualizace ČSÚ proběhla k 1. 9. 2005)

  Jednotlivým úrovním číselníku v souborech Word jsou přiřazeny styly nadpisů odpovídající úrovně, takže je možné v zobrazení souboru jako osnovy nechat zobrazit jen požadovanou úroveň členění.

 • Od 1. 1. 2008 je klasifikace OKEČ nahrazena klasifikací CZ-NACE, která vychází z klasifikace Evropské unie NACE Rev. 2.
 • Další aktuální informace o OKEČ a CZ-NACE jsou na stránkách Českého statistického úřadu www.czso.cz, odkazy z hlavní stránky "Klasifikace" a "Číselníky".  Word

  Word
  Excel
   
  Investiční náročnost podle odvětvíObsah 

   

  Aktualizace:

  Některé významnější prameny, na které se kniha odvolává, již vyšly v novém, upraveném vydání:
  Původní publikace Upravené vydání
  Maříková, P. - Mařík, M.: Moderní metody hodnocení a oceňování podniku (EVA, MVA). Ekopress 2001Mařík, M. - Maříková, P.: Moderní metody hodnocení a oceňování podniku (EVA, MVA, CF ROI). II. přepracované a rozšířené vydání. Ekopress 2005
  Šantrůček, J.: Pohledávky, jejich cese a hodnota. IOM-VŠE 2000Šantrůček, J.: Pohledávky, jejich cese a hodnota. Druhé aktualizované vydání. IOM-VŠE 2005

   

  Prosíme, opravte si:

  Omlouváme se, ale přes veškerou péči, kterou jsme textu věnovali, zůstalo v knize několik chyb.
  Str.   36V příkladu chybí vydělení rozptylu počtem případů. Správné výsledky: Rozptyl = 14,575/5 = 2,915. Směrodatná odchylka = 1,71.
  Str.   39Konec věty nad rámečkem zní správně: ... vyčíslenou buď jen prémii za systematické riziko, nebo jen za specifické riziko.
  Str.   78Řádek 8 tabulky (úroveň prodejen z pohledu zákazníka) - má být zatrženo hodnocení ve sloupci 2 a nikoli 1.
  Str.   92U vzorce pro rentabilitu vlastního kapitálu si přepište symbol rck na rvk.
  Str. 155Na konci stránky v tabulce pro výpočet FCFF jsou odpisy o rok posunuté. Odpisy v letech 2002 až 2005 by měly být postupně: 39 470, 42 427, 34 857, 31 893. Investice do dlouhodobého majetku v pokračování této tabulky na začátku str. 156 by měly být ve všech letech 39 921. Hodnoty FCFF jsou již v pořádku. Čísla lze také zkontrolovat v příkladu UNIPO v Excelu.
  Str. 179Poslední věta v předposledním odstavci zní správně: Tedy přiřadit konkrétní podnikový dluh k takové skupině dluhopisů na trhu, která je zatížena obdobně zvýšeným rizikem.
  Str. 182První věta v posledním odstavci zní správně: Beta je vyjádřením úrovně rizika jednotlivého papíru...
  Str. 219V informacích o dluhopisech podniku UNIPO má být uveden současný kurs 980 Kč a nikoli 950 Kč.
  Str. 235Vzorec pro trvale odnímatelný čistý výnos na stránce dole platí pro případ, kdy jsou váhy vyjádřeny relativně v desetinném tvaru, tj. SUMA(qt)=1. Pokud jsou váhy vyjádřeny v absolutních číslech, je nutné uvedený vzorec ještě vydělit součtem vah tak, jako je tomu v příkladu na str. 236 až 237.
  Str. 262V příkladu na začátku stránky má EVA v roce 3 hodnotu 6 a nikoli 4 (výsledek příkladu je ale v pořádku).
  Str. 298V Rossovu opotřebení si posuňte závorku:   Rossovo opotřebení

  Pokud objevíte další chyby, budeme vděčni za upozornění a opravu umístíme na tuto stránku. Upozornění na chyby prosím zasílejte na adresu marik@vse.cz.

   


  Zpět na stránku Podpora publikací
  Datum poslední aktualizace: 12. 12. 2011