prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
Kontakt: Místnost 115 NB, tel.: 2 24095 104, marik@vse.cz

V současné době působím v těchto funkcích:

Vedoucí katedry financí a oceňování podniku
Ředitel Institutu oceňování majetku VŠE
Ředitel Certifikačního ústavu VŠE pro certifikaci znalců a odhadců pro oceňování majetku

Moje hlavní odborné zaměření se již řadu let soustřeďuje především na oceňování podniku. Usiluji o propracování teorie a metodiky oceňování podniku a působím i jako soudní znalec pro oceňování podniku. Jsem garantem hlavní specializace Finance a oceňování podniku a vedlejší specializace Oceňování podniku a jeho majetku.

  


Datum poslední aktualizace: 25. 1. 2016