Seminář - Ukázky jednoduchých statistických analýz
... využitelných při zpracování seminárních, bakalářských a diplomových prací na katedře veřejných financí

Zdrojová data k vícenásobné regresní analýze.
Zdrojová data ke korelační analýze.


Formální zpracování bakalářské práce

Stáhněte si na svůj disk cvičný soubor, se kterým budeme dále pracovat. Naším cílem bude, aby výsledný soubor vypadal podobně, jako následujíc vzor.