VZDĚLÁNÍ:

PEDAGOGICKÁ ČINNOST NA VŠE V PRAZE:

DALŠÍ PEDAGOGICKÁ A ODBORNÁ ČINNOST:

UKONČENÍ DOKTORANDI

Ing. Stanislav Heczko, Ph.D. (KMAE FPH VŠE v Praze, obor Ekonomické teorie, ukončeno 2003)

doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. (KMIE FPH VŠE v Praze, obor Podniková ekonomika a management, ukončeno 2006)

Ing. Petr Janovský, Ph.D. (KMIE FPH VŠE v Praze, obor Podniková ekonomika a management, ukončeno 2009)

Ing. Robert Vitík, Ph.D. (KMIE FPH VŠE v Praze, obor Podniková ekonomika a management, ukončeno 2010)

Ing. Gabriela Hrubcová, Ph.D. (KMIE FPH VŠE v Praze, obor Ekonomie, ukončeno 2017)  

POVINNÉ PŘEDMĚTY NA VŠE V PRAZE:

přednášky a semináře (resp. cvičení) a zkoušení předmětů
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY NA VŠE V PRAZE:

přednášky a semináře (resp. cvičení) a zkoušení předmětů

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ:

teorie, historie zkoumání a aplikace dlouhých vln (Kondratěvových dlouhodobých ekonomických, resp. společensko-ekonomických K-cyklů); rozpory, dimenze a perspektivy soudobé globalizace; pojetí člověka a racionality ve společenských vědách; kritická komparace různých přístupů k ekonomickým teoriím; problematika dějin ekonomických a sociálních učení (včetně teoreticko-metodologických problémů a aktuálních výzev společenských věd) se zaměřením na alternativní interdisciplinární koncepce sociálně-ekonomického vývoje; politická analýza a prognóza; politické ideologie; scénáře vývoje; bublina tzv. čtvrté průmyslové revoluce; nové národní obrození a globální konzervativní přestavba  

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍCH:

Klub společenských věd (do roku 2009 Klub ekonomů a Klub sociologů a psychologů - http://www.klubspolved.cz); Česká společnost pro politické vědy; Občanská futurologická společnost; Sdružení pro podporu vědy a výzkumu; Výbor národní kultury; dříve Asociace mezinárodních studií ve Střední a Východní Evropě; dříve Společnost přátel Země; Odbor přátel TJ Dukla Praha; Dukla klub; LEX - Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní (dříve Český střelecký svaz); dříve Český rybářský svaz; dříve Klub chovatelů a přátel welsh corgi a kelpií v Čechách, na Moravě a Slezsku (http://www.corgiklub.cz/); Pivovarský klub;
Přátelé únětického pivovaru