VZDĚLÁNÍ:

PEDAGOGICKÁ ČINNOST NA VŠE V PRAZE:

DALŠÍ PEDAGOGICKÁ A ODBORNÁ ČINNOST (stav k 1.11. 2020 - dále viz CV):

UKONČENÍ DOKTORANDI

Ing. Stanislav Heczko, Ph.D. (katedra makroekonomie Fakulty národohospodářské VŠE v Praze, obor Ekonomické teorie, ukončeno 2003)

doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. (katedra mikroekonomie Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, obor Podniková ekonomika a management, ukončeno 2006)

Ing. Petr Janovský, Ph.D. (katedra mikroekonomie Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, obor Podniková ekonomika a management, ukončeno 2009)

Ing. Robert Vitík, Ph.D. (katedra mikroekonomie Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, obor Podniková ekonomika a management, ukončeno 2010)

Ing. Gabriela Hrubcová, Ph.D. (katedra mikroekonomie Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, obor Ekonomie, ukončeno 2017)  

POVINNÉ PŘEDMĚTY NA VŠE V PRAZE:

přednášky a semináře (resp. cvičení) a zkoušení předmětů
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY NA VŠE V PRAZE:

přednášky a semináře (resp. cvičení) a zkoušení předmětů

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ:

teorie, historie zkoumání a aplikace dlouhých vln (Kondratěvových dlouhodobých ekonomických, resp. společensko-ekonomických K-cyklů); rozpory, dimenze a perspektivy soudobé globalizace; pojetí člověka a racionality ve společenských vědách; kritická komparace různých přístupů k ekonomickým teoriím; problematika dějin ekonomických a sociálních učení (včetně teoreticko-metodologických problémů a aktuálních výzev společenských věd) se zaměřením na alternativní interdisciplinární koncepce sociálně-ekonomického vývoje; politická analýza a prognóza; politické ideologie; scénáře vývoje; bublina tzv. čtvrté průmyslové revoluce; nové národní obrození a globální konzervativní přestavba  

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍCH:

Stávající: Klub společenských věd (do roku 2009 Klub ekonomů a Klub sociologů a psychologů); Výbor národní kultury; Odbor přátel TJ Dukla Praha; Dukla klub; LEX – Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní; Pivovarský klub; Přátelé únětického pivovaru

Dřívější: Česká společnost pro politické vědy; Občanská futurologická společnost; Sdružení pro podporu vědy a výzkumu; Asociace mezinárodních studií ve Střední a Východní Evropě; Společnost přátel Země; Český rybářský svaz; Český střelecký svaz; Český svaz tělovýchovy a sportu; Klub chovatelů a přátel welsh corgi a kelpií v Čechách, na Moravě a Slezsku