Vojtěch Svátek - domovská stránka

photo

Vojtěch Svátek
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W.Churchilla 4, 130 67 Praha 3
e-mail: svatek@vse.cz
tel.: 224095495

English version
UK flag US flag

Vítejte na mé skromné domovské stránce v českém jazyce. Udržuji ji velmi sporadicky, daleko obsáhlejší a aktuálnější informace bývají na mých anglických stránkách.

Působím jako docent na Vysoké škole ekonomické v Praze, katedře informačního a znalostního inženýrství (KIZI). V češtině jsou k dispozici následující okruhy informací souvisejících s mou osobou:

Ochotně přijmu jakékoli dobře míněné podněty a připomínky k obsahu a struktuře website - nejlépe e-mailem.

Stránka Knowledge Engineering Group
Hlavni stránka KIZI
Hlavní stránka Vysoké školy ekonomickéVojtěch Svátek , aktualizovano 16.11.2017