Vedené práce / Supervised Thesis

Aktuálně řešené diplomové práce / current diploma thesis:

Další zájemci vítáni.

Aktuálně řešené bakalářské práce / current bachelor thesis:

Žádné. Zájemci vítáni.

Úspěšně obhájené diplomové práce / successful past diploma thesis:

Úspěšně obhájené bakalářské práce / successful past bachelor thesis:

Zájemci vítáni jak na bakalářské tak diplomové práce. Možná témata spadají do oblasti sémantického webu. Konkrétní témata lze najít v InSISu. V případě zájmu je možné domluvit téma jiné či upravit navrhované z InSISu.

ondrej.zamazal [at] vse.cz, 29-08-2017