Vedené práce / Supervised Thesis

Úspěšně obhájené diplomové práce / successful past diploma thesis:

Úspěšně obhájené bakalářské práce / successful past bachelor thesis:

ondrej.zamazal [at] vse.cz, 29-08-2018