Podíl na výuce předmětů

4iz260 Úvod do dobývání znalostí z databází
Garant předmětu
Podrobné informace o kurzu: ISIS
Základní principy a nástroje pro získávání znalostí z databází (datamining). Na tomto předmětu se studenti seznámí i se systémem LISp-Miner.
Prospekt předmětu
Ukázka slidů
4iz460 Pokročilé přístupy k DZD (VŠE)
MI KDD Dobývání znalostí z databází (FIT ČVUT)
DB022 Dobývání znalostí z databází (MFF UK)
Podrobné informace o kurzu: ISIS
Teorie i praxe využití doménových znalostí a možnosti automatizace DZD.
Prospekt předmětu
IT_418 Programování pro pokročilé
Seznámení s vybranými pokročilými algoritmy a jejich implementací
Webová stránka kurzu: IT_418 webová stránka
Podklady ke cvičení Prezentace a zdrojové texty
Ukázkový příklady:
Simulace mravenců
Hanojské věže
Optimální rozmístění BTS základnových stanic
Prostorové grafy
IT_115 Základy softwarového inženýrství
Kurz programování pro studenty informatiky na VŠE
Podklady k přednášce Teorie programování
IT_203 Tabulkové procesory
Základy tvorby aplikací v prostředí MS Excel
Podklady ke cvičení Prezentace PowerPoint
INF101 Základy práce na počítači
Úvodní kurz pro studenty prvního ročníku VŠE
INF201 Informatika pro ekonomy
Navazující kurz pro studenty prvního ročníku VŠE