Knižní publikace a skripta

RAUCH, Jan, ŠIMŮNEK, Milan: Dobývání znalostí z databází, LISp-Miner a GUHA. Praha: Oeconomica VŠE, 2014. ISBN 978-80-245-2033-9. 462 str.
ŠIMŮNEK, Milan. Systém LISp-Miner — akademický systém pro dobývání znalostí z databází, Historie vývoje a popis ovládání. skripta VŠE, Praha, Oeconomica, 2010, 106 stran, ISBN: 978-80-245-1699-8
Buchalcevová A., Stanovská I., Šimůnek M.: Základy softwarového inženýrství - základní témata. Skripta VŠE, 2002, ISBN: 80-245-0346-8, 198 stran
Šimůnek M.: SQL - Kompletní kapesní průvodce. Grada Publishing, 1999, ISBN: 80-7169-692-7, 248 stran
Upozornění: Publikace byla vydána v roce 1999 a na jejím obsahuje je to znát. Zároveň už není k dispozici originální soubor pro tisk. Nová verze byla vytvořena jen s velkými obtížemi a grafická úprava je místy nevalná.
Drbal P. a spolupracovníci: Objektově orientované metodiky a metodologie.Skripta VŠE, 1997, ISBN: 80-7079-740-1
Kosek J., Šimůnek M.: TOPIC – uživatelská příručka. Skripta VŠE, 1996, ISBN: 80-7079-907-5, 63 stran

Kapitoly v knihách

ŠIMŮNEK, Milan, RAUCH, Jan. EverMiner - Towards Fully Automated KDD Process. In: FUNATSU, K., HASEGAWA, K. New Fundamental Technologies in Data Mining. Rijeka : InTech, 2011, s. 221-240. 584 s. ISBN 978-953-307-547-1.
RAUCH, Jan, ŠIMŮNEK, Milan. Dealing with Background Knowledge in the SEWEBAR Project [online]. In: BERENDT, Bettina, MLADENIČ, Dunja, GEMMIS, Marco de, SEMERARO, Giovanni, SPILIOPOULOU, Myra, STUMME, Gerd, SVÁTEK, Vojtěch, ŽELEZNÝ, Filip. Knowledge Discovery Enhanced with Semantic and Social Information. Berlin : Springer-Verlag, 2009, s. 89-106. 146 s. ISBN 978-3-642-01890-9. ISSN 1860-949X. URL: http://www.springer.com/engineering/book/978-3-642-01890-9.
Eklund, P.; Karlsson, J.; Rauch, J.; Šimůnek, M.: On the logic of Medical Decision Support. In Theory and Applications of Relational Structures as Knowledge Instruments II, Swart, H.; Orlowska, E.; Schmidt, G.; Roubens, M. (Eds.), 2006, Springer-Verlag, ISBN: 3-540-69223-1, pp. 50 - 59
Rauch, J.; Šimůnek, M.; Lín, V.: Mining for Patterns Based on Contingency Tables by KL-Miner - First Experience. In T. Y. Lin, S. Ohsuga,C. J. Liau, and X. Hu (Editors): Foundations and Novel Approaches in Data Mining, Springer-Verlag, 2005
Rauch, J.; Šimůnek, M.: Alternative Approach to Mining Association Rules. In Lin T Y, Ohsuga S, Liau C J, and Tsumoto S (eds): Data Mining: Foundations, Methods, and Applications, Springer-Verlag, 2005

Příspěvky do časopisů

ŠIMŮNEK, Milan. LISp-Miner Control Language – description of scripting language implementation. Journal of Systems Integration [online], Vol 5, No 2 (2014), p. 28-44. ISSN 1804-2724. URL: http://www.si-journal.org/index.php/JSI/article/view/193
ŠIMŮNEK, Milan. Projekty pražské pouliční dráhy 1875 až 1955 ve fondech Národního archivu. Paginae Historiea, sborník Národního archivu. 2013, roč. 21, č. 2, s. 334-428. ISSN 1211-9768 (print).
ŠIMŮNEK, Milan, RAUCH, Jan. EverMiner Prototype using LISp-Miner Control Language. In: Andreasen, T., Christiansen, H., Cubero, J.-C., Ras, Z.W. (eds.) ISMIS 2014. LNCS (LNAI), vol. 8502, pp. 113–122. Springer, Heidelberg (2014) ISBN: 978-3-319-08325-4. ISSN 0302-9743.
RAUCH, Jan, ŠIMŮNEK, Milan. Learning Association Rules from Data through Domain Knowledge and Automation. In: Rules on the Web. From Theory to Applications. Praha, 18.08.2014 – 20.08.2014. Švýcarsko : Springer International Publishing Switzerland, 2014, s. 266–280. ISBN 978-3-319-09869-2. ISSN 0302-9743.
ŠIMŮNEK, Milan. Příprava umělých dat pro výuku a testování pomocí evolučního algoritmu. Systémová integrace, 2013, roč. 20, č. 2, s. 62-72. ISSN 1210-9479 (print). ISSN 1804-2716 (online). URL: http://www.cssi.cz/cssi/system/files/all/SI_2013_2_06_Simunek.pdf
PICHÉ Robert, JÄRVENPÄÄ Marko, TURUNEN Esko, ŠIMŮNEK Milan: Bayesian analysis of GUHA hypotheses. Journal of Intelligent Information Systems (J Intell Inf Syst). ISSN 0925-9902. DOI 10.1007/s10844-013-0255-6. URL: http://dx.doi.org/10.1007/s10844-013-0255-6
ŠKRABAL, Radek, ŠIMŮNEK, Milan, VOJÍŘ, Stanislav, HAZUCHA, Andrej, MAREK, Tomáš, CHUDÁN, David, KLIEGR, Tomáš. Association Rule Mining Following the Web Search Paradigm. ECML-PKDD 2012. Bristol 24.09.2012 – 28.09.2012. In Peter A. Flach , Tijl De Bie and Nello Cristianini (Eds.): Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases. Lecture Notes in Computer Science, 2012, Volume 7524, Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases. pp 808-811. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-33486-3. URL: http://www.springerlink.com/content/t47687j270123217/.
ŠIMŮNEK, Milan. Nová GUHA-procedura ETree-Miner v systému LISp-Miner. Systémová integrace, 2012, roč. 19, č. 2, s. 62-72. ISSN 1210-9479 (print). ISSN 1804-2716 (online). URL: http://www.cssi.cz/cssi/system/files/all/SI_2012_02_06_Simunek.pdf
ŠIMŮNEK, Milan. On Building and Processing of Large Digitalized Map Archive. Journal of Systems Integration [online], Vol. 2, No 3 (2011), p. 3-16. ISSN 1804-2724. URL: http://www.si-journal.org/index.php/JSI/article/view/98.
ŠIMŮNEK, Milan. Reambulace Prahy 1917 – popis obsahu složky. Geodetický a kartografický obzor, 57/99, 2011, Čís. 6, s. 134 - 141, ISSN: 0016-7096
KLIEGR, Tomáš, SVÁTEK, Vojtěch, RALBOVSKÝ, Martin, ŠIMŮNEK, Milan. SEWEBAR-CMS: semantic analytical report authoring for data mining results. Intelligent Information Systems [online], 2010, s. 1-25. ISSN 0925-9902. URL: http://dx.doi.org/10.1007/s10844-010-0137-0.
Šimůnek, Milan: Fotografujeme železnici pro 3D. FotoVideo, červenec 2008, ročník 12, s. 62-63, ISSN: 1211-5312
Šimůnek, Milan: Traffic Control in Virtual Model of a Real City. Neural Network World. Roč. 18, (2008), číslo 2, s. 105-117. ISSN 1210-0552
Rauch, J.; Šimůnek, M.: New GUHA procedures in the LISp-Miner System. In Mundus symbolicus, ročník 15, VŠE, 2007, ISSN: 1210-809X. pp 149 - 159
Pelikán, Emil - Šimůnek, Milan: Risk Management of the Natural Gas Consumption using Genetic Algorithms. Neural Network World. Roč. 15, - (2005), s. 425-436. ISSN 1210-0552
Čermáková, J. - Matějovic, J. - Naxerová, O. - Bečvář, J. - Brabec, Marek - Brabec, Tomáš - Konár, Ondřej - Malý, Marek - Pelikán, Emil - Šimůnek, Milan - Vondráček, Jiří: Matematické modelování spotřeby zemního plynu zákazníků bez průběhového měření. Plyn : odborný měsíčník pro plynárenství. Roč. 85, č. 2 (2005), s. 34-37. ISSN 0032-1761
Lín, V.; Dolejší, P.; Rauch, J.; Šimůnek, M.: The KL-Miner procedure for datamining. Neural Network World 5/04, ICS AS CR, s. 411 až 420, ISSN: 1210-0552
Šimůnek, M.: Projekt LISp-Miner. Časopis Systémová integrace 1/2003, 10. ročník, s. 99 až 110, ISSN 1210-9479
Pelikán E., Eben K., Šimůnek M.: Predikce spotřeby elektrické energie a zemního plynu. Časopis Automa 4/2001, s. 15 až 17, ISSN: 1210-9592
Pelikán E., Eben K., Šimůnek M., Kolman M., Hais J.: Predikční systém ELVÍRA pro predikci spotřeby zemního plynu. Časopis Plyn 11/2000, s. 253 až 255, ISSN: 0032-1761

Příspěvky na konferenece

KMIS, Vilamoura, 2013
RAUCH, Jan, ŠIMŮNEK, Milan. Using Domain Knowledge in Association Rules Mining. Vilamoura 19.09.2013 – 22.09.2013. In: KMIS 2013 Knowledge Management and Information Sharing. Vilamoura : SCITEPRESS, 2013, s. 104–111. ISBN 978-989-8565-75-4.
CEUR-WS, Cáchy, 2013
VOJÍŘ, Stanislav, KLIEGR, Tomáš, HAZUCHA, Andrej, ŠKRABAL, Radek, ŠIMŮNEK, Milan. Transforming Association Rules to Business Rules: EasyMiner meets Drools. Washington 11.07.2013 – 13.07.2013. In: Joint Proceedings of the 7th International Rule Challenge, the Special Track on Human Language Technology and the 3rd RuleML Doctoral Consortium. [online] Cáchy : CEUR-WS, 2013, s. 1–13. ISSN 1613-0073. URL: http://ceur-ws.org/Vol-1004/.
ECAI, Montpellier, 2012
RAUCH, Jan, ŠIMŮNEK, Milan. Formal Frame for Data Mining with Association Rules – a Tool for Workflow Planning. In: ECAI 2012. [online] Montpellier, 21.08.2012 – 27.08.2012. Leiden : Universita, 2012, s. 1–2. URL: http://datamining.liacs.nl/planlearnpapers/planlearn2012_submission_2.pdf.
ICDKE, Milano, 2011
RAUCH, Jan, ŠIMŮNEK, Milan. Dealing with Domain Knowledge in Association Rules Mining – Several Experiments. Milano 06.09.2011 – 08.09.2011. In: ICDKE 2011 Data and Knowledge Engineering [CD-ROM]. Piscataway : IEEE, 2011, s. 13–17. ISBN 978-1-4577-0864-0.
ISMIS, Varšava, 2011
RAUCH, J., SIMUNEK, M.: Applying Domain Knowledge in Association Rules Mining Process - First Experience. In Marzena Kryszkiewicz, Henryk Rybinski, Andrzej Skowron, Zbigniew W. Ras (Eds.): Foundations of Intelligent Systems - 19th International Symposium, ISMIS 2011, Warsaw, Poland, June 28-30, 2011. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 6804 Springer, 2011, s. 113-122, ISBN 978-3-642-21915-3. ISSN: 0302-9743.
NDT, Praha, 2010
ŠIMŮNEK, Milan, TAMMISTO, Teppo. Distributed Data-Mining in the LISp-Miner Systém Using Techila Grid. In: ZAVORAL, Filip, YAGHOB, Jakub, PICHAPPAN, Pit, El-QAWASMEH, Eyas (Eds.). Networked Digital Technologies. Berlin : Springer-Verlag, 2010, s. 15-21. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-14291-8
Znalosti, Jindřichův Hradec, 2010
ŠIMŮNEK, Milan, RAUCH, Jan. Rozšíření systému LISp-Miner o distribuované řešení úloh prostřednictvím PC-Gridu. Jindřichův Hradec 3.02.2010 - 5.02.2010. In: Znalosti 2010, s. 267-270. ISBN 978-80-245-1636-3.
Znalosti, Jindřichův Hradec, 2010
RAUCH, Jan, TOMEČKOVÁ, Marie, ŠIMŮNEK, Milan, KLIEGR, Tomáš, ZVÁROVÁ, Jana, KOVÁČ, Michal. SEWEBAR - Cardio Project. Jindřichův Hradec 03.02.2010 - 05.02.2010. In: Znalosti 2010. Praha : Oeconomica, 2010, s. 301-304. ISBN 978-80-245-1636-3.
ISMIS, Praha, 2009
RAUCH, Jan, ŠIMŮNEK, Milan. Action Rules and the GUHA Method: Preliminary Considerations and Results. Praha 14.09.2009 - 17.09.2009. In: Foundations of Intelligent Systems. Berlin : Springer Verlag, 2009, s. 76-87. ISBN 978-3-642-04124-2. ISSN 1867-8211.
ISMIS, Praha, 2009
KLIEGR, Tomáš, RALBOVSKÝ, Martin, SVÁTEK, Vojtěch, ŠIMŮNEK, Milan, JIRKOVSKÝ, Vojtěch, NEMRAVA, Jan, ZEMÁNEK, Jan. Semantic Analytical Reports: A Framework for Post-processing data Mining Results. Praha 14.09.2009 - 17.09.2009. In: Foundations of Intelligent Systems. Berlin : Springer Verlag, 2009, s. 88-98. ISBN 978-3-642-04124-2. ISSN 1867-8211.
ISCB, Praha, 2009
RAUCH, Jan, ZVÁROVÁ, Jana, KLIEGR, Tomáš, ŠIMŮNEK, Milan, TOMEČKOVÁ, Marie. Disseminating results of data mining in cardiology data through semantic web. Praha 23.08.2009 - 27.08.2009. In: International Society for Clinical Biostatistics. Praha : University Economics, 2009, s. 149.
Znalosti, Bratislava, 2009
Rauch, J., Raś, Z. W., Chudán, D., Jiang, M. W., Kliegr, T., Nemrava, J., Ralbovský, M., Svátek, V., Šimůnek, M., Thompson, P., Zhang, C. X.: SEWEBAR Tinnitus - Project Presentation. In: Znalosti 2009, Annual Czecho-Slovak Conference on Knowledge Technologies, Brno, February 2009, pp. 359 - 363.
IEEE ISIE, Cambridge, 2008
ŠIMŮNEK, Milan, PELIKÁN, Emil. Temperature Data Preprocessing for Short-Term Gas Consumption Forecast, Proceedings of the 2008, IEEE Internation Symposium on Industrial Electronics, Cambridge 2008, ISBN: 978-1-4244-1666-0.
Tvorba softwaru, Ostrava, 2008
ŠIMŮNEK, Milan. PRAHA4D - SW nástroje pro tvorbu virtuálního modelu města. Sborník přednášek Tvorba softwaru 2008, VŠB-TU Ostrava, 2008, p. 168 - 175, ISBN: 978-80-248-1756-1.
ISMIS 08, Toronto, 2008
RAUCH, Jan, ŠIMŮNEK, Milan. LAREDAM - Considerations on System of Local Analytical Reports from Data Mining. In A. An, S. Matwin, Z. Raś, D. Ślezak (Eds.) Foundations of Intelligent Systems, LNAI 4994, Proceedings of ISMIS 2008. Springer 2008, p. 143 - 149, ISBN: 978-3-540-68122-9.
IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence, Silicon Valley, 2007
RAUCH, Jan, ŠIMŮNEK, Milan. Semantic Web Presentation of Analytical Reports from Data Mining - Preliminary Considerations. In T. Y. Lin, L. Haas, J. Kacprzyk, R. Motwani, A. Broder, H. Ho (Eds.) IEEE/WIC/ACM WI 2007 Main Conference Proceedings. IEEE 2007, p. 3 - 7, ISBN: 978-0-7695-3026-0, ISBN: 0-7695-3026-5.
ECML 2007 PKDD, Warsaw, 2007
RAUCH, Jan, ŠIMŮNEK, Milan. Dealing with Background Knowledge in the SEWEBAR Project. In ECML 2007 PKDD. Varšava : Zaklad Graficzmy UW, p. 97 - 108.
TRANSTEC, Praha, 2007
ŠIMŮNEK, Milan. Autonomous Movement of Vehicles in Virtual City. In: Novák, M.; Goulias, K. (Eds.) TRANSTEC 2007. FD ČVUT Praha and University of California Santa Barbara, 2007, p. 471 - 480. ISBN 978-80-01-03782-9.
TRANSTEC, Praha, 2007
ŠIMŮNEK, Milan, VODIČKA, Vladislav. Bridge Maintenance Planning Using Genetic Algorithms. In: Novák, M.; Goulias, K. (Eds.) TRANSTEC 2007. FD ČVUT Praha and University of California Santa Barbara, 2007, p. 481 - 491. ISBN 978-80-01-03782-9.
Znalostný manažment, Bratislava, 2007
BERKA, Petr, RAUCH, Jan, ŠIMŮNEK, Milan. LISp-Miner: systém pro získávání znalostí z dat. Bratislava 11.06.2007 – 12.06.2007. In: Znalostný manažment 2007 [CD-ROM]. Bratislava : Vysoká škola manažmentu, 2007, s. 1–20. ISBN 978-80-89306-02-2.
Znalosti, Ostrava, 2007
Nemrava, J.; Svátek, V.; Šimůnek, M.; Buitelaar, P.: Mining over Football Match Data: Seeking associations among Explicit and Implicit Events. In: Mikulecký, P.; Dvorský, J.; Krátký, M. (Eds.). Znalosti 2007. Ostrava: VŠB TU, 2007, s. 340 - 343, ISBN 798-80-248-1279-3.
IJCNN 2006, Vancouver (CA), 2006
Musílek, Petr - Pelikán, Emil - Brabec, Tomáš - Šimůnek, Milan: Reccurent Neural Networks based Gating for Natural Gas Load Prediction System. International Joint Conference on Neural Networks. Madison: Omnipress, 2006. s. 7127-7132. ISBN 0-7803-9490-9.
IEEE International Conference on Granular Computing, 2005
Rauch J, Šimůnek M.: GUHA Method and Granular Computing. In: HU, Xiaohua, LIU, Qing, SKOWRON, Andrzej, LIN, Tsau Young, YAGER, Ronald R., ZANG, Bo (ed.). Proceedings of IEEE International Conference on Granular Computing. IEEE, 2005, str. 630--635.
ECML/PKDD, Porto, 2005
Aubrecht P., Kejkula M., Kremen P., Novakova L., Rauch J., Šimůnek M., Štěpánková O.: Mining in Hepatitis Data by LISp-Miner and SumatraTT. In: (Berka, Cremilleux eds.) Discovery Challenge workshop at ECML/PKDD 2005, Porto, 2005, 131-138.
COST 274 Meeting, Malaga, 2005
RAUCH, Jan, ŠIMŮNEK, Milan: New GUHA procedures in LISp-Miner system. In: COST 274: Theory and Applications of Relational Structures as Knowledge Instruments. Málaga : Universidad de Málaga, 2005, s. 73-85.
ACM symposium on Applied computing, 2004
Karban T., Rauch J., Šimůnek M.: SDS-rules and association rules
In: Proceedings of the 2004 ACM symposium on Applied computing, ACM Press New York, ISBN:1-58113-812-1, pp. 520 - 524
Den doktorandů ÚI AV ČR, 2004
Šimůnek, M.: Automatická tvorba analytického popisu systému
In: Hakl, F. (Ed.), Doktorandský den '04, sborník Dne doktorandů ÚI AV ČR, Praha, 2004, ISBN 80-86732-30-4
3rd Simone Workshop, Český Krumlov, květen 2004
Pelikán, E.; Šimůnek, M.; Brabec, T.: Load Forecasting Using the ELVIRA Systém
Znalosti 2004, únor 2004
Rauch, J. - Šimůnek, M.: Projekt LISp-Miner, současný stav a další rozvoj
In: Snášel V. (ed.). Znalosti 2004 - sborník posterů. Brno, VŠB-TÚ Ostrava 2003, pp. 81-84
IEEE ICDM 2003 Foundation of Data Mining Workshop, Orlando, USA, October 2003
Příspěvek: Rauch, J.; Šimůnek, M.; Lín, V.: Mining for Patterns Based on Contingency Tables by KL-Miner - First Experience
Sborník: T.Y.Lin, Xiaohua Hu, Setsuo Ohsuga and C.J. Liau (Ed.), Workshop Notes, strana 156 až 163
ISDA 2003, Tulsa, Oklahoma, August 2003
Příspěvek: Šimůnek, M.: Academic KDD Project LISp-Miner
Sborník: Abraham A., Frankce K., Köppen M. (Ed.), Advances in Soft Computing - Intelligent Systems Design and Applications, Springer, ISBN: 3-540-40426-0, strana 263 až 272
Znalosti 2003, Ostrava, únor 2003
Příspěvek: Rauch, J., Šimůnek M.: Systém LISp-Miner
Sborník: Vojtěch Svátek (Ed.), ISBN: 80-248-0229-5, strana 83 až 92
IEEE ICDM02 FDM02 Workshop, Maebashi, Japan, December 2002
Rauch, J., Šimůnek M.: Alternative Approach To Mining Asscociation Rules,
Sborník: IEEE ICDM02 Workshop Proceedings: The Foundation of Data Mining and Knowledge Discovery, ISBN: 4-947717-02-6, strana 157 až 162
INAP 2001, Tokyo, Japan
Rauch J., Šimůnek M.: Mining for 4ft Association Rules by 4ft-Miner,
Sborník: The proceeding of the International Conference On Applications of Prolog, strana 285 až 294
Discovery Science 2000, Kyoto, Japan
Rauch J., Šimůnek M.: Mining for 4ft Association Rules,
Springer, ISBN: 3-540-41352-9, str. 268 až 272
Dobývání znalostí z databází 2000
Pořadatel: LISp, FIS VŠE Praha a Gerstnerova laboratoř FEL ČVUT Praha
Rauch J., Šimůnek M.: Systém LISp-Miner
Sborník: ISBN: 80-245-0076-0, strana 31 až 51
DATASEM '99, Brno
Pořadatel: CS-Compex, a.s.
Šimůnek M., Rauch J.: Procedura 4FT-Miner pro KDD
Sborník: ISBN: 80-210-2181-0, strana 281 až 290
Dobývání znalostí z databází '99
Pořadatel: LISp, Fakulta informatiky a statistiky, VŠE Praha
Rauch J., Šimůnek M.: Nová procedura 4FT-Miner
Inforum, Praha 1999
Rauch J., Šimůnek M.: Dobývání znalostí z databází
GIS... Ostrava '99
Pořadatel: Institut ekonomiky a systémů řízení, HGF VŠB-TU Ostrava a Česká asociace pro geoinformace, Praha
Šimůnek M.: Atlas - GIS s časovou dimenzí
Sborník: ISSN: 1211-4855, strana 289 až 298
Poděbrady '98 - Aktuální otázky v elektroenergetice, 3. ročník
Pořadatel: EGÚ Praha Engineering
Pelikán E., Petrák L., Šimůnek M.: Predikce spotřeby elektrické energie, Predikční systém ELVÍRA
DATASEM '97, Brno
Pořadatel: CS-Compex, a.s.
Šimůnek M., Drbal P.: Objektový přístup v praxi
Sborník: ISBN: 80-238-1176-2, strana 107 až 114
Second EU/CEEC Forum on the Information Society, Pražský hrad '96
Účast v diskusním panelu satelitem spojujícím studenty v Bonnu, Praze a Bukurešti

Akademické práce

Šimůnek, M.: LISp-Miner – šestnáct let vývoje akademického systému pro dobývání znalostí z databází. Habilitační práce. VŠE Praha, 2011
Šimůnek, M.: Využití metod umělé inteligence v softwarovém inženýrství: Automatická tvorba analytického popisu systému. Dizertační práce. VŠE Praha, 2004
Šimůnek, M.: Přínos objektových přístupů pro porozumění nestrukturovanému textu. Diplomová práce. VŠE Praha, 2001