Hlavní projekty
 
Počítačový model Prahy zaměřený na historii. Trojrozměrný virtuální model zahrnující i časovou složku — pohyb dopravních prostředků, střídaní ročních období a stavební vývoj Prahy. Více informací na domovské stránce projektu Praha4D. Zájemci zde naleznou i kvíz zajimavostí z historie Prahy.
 
Systém pro získávání znalostí z databází založený na metodě Guha. Vyvýjin na Fakultě informatiky a statistiky VŠE Praha od roku 1996. Více informací na domovské stránce systému LISp-Miner.
Systém pro predikci spotřeby plynu a elektrické energie v reálném čase. Očekávaná spotřeba je predikována na základě skutečných naměřených hodnot získaných online z velkého množství měřících bodů a v nejnovější verzi také na základě vlastní předpovědi vývoje počasí. Systém je vytvářen ve spolupráci s Ústavem informatiky AV ČR a dodáván firmou SINCO Praha, s.r.o.
Multimediální aplikace Dějepisný Atlas umožňuje zobrazení změn v rozloze říší a států jako animace na mapě se zvukovým, obrazovým a filmovým doprovodem. Aplikaci je možné použít pro libovolné znázornění změn v čase na dvourozměrné ploše (šíření emisí, změny v biotopech, populace apod.) Aplikace je volně ke stažení.
Aplikace pro investory a podporu řízení investic. Sledování skupiny cenných papírů, grafy kurzů a indikátorů, technická analýza a vyhodnocování úspěšnosti vlastních investic. Statistické přehledy.

 

Další projekty
 
Mosty
Aplikace pro evidenci stavu mostních konstrukcí a provedených prohlídek (bridge management)
Plánování kontrolních měření sítě mobilních telefonů
Plánování výjezdů měřících automobilů do různých míst v ČR za účelem měření kvality signálu.
Automatická rezervace
Rezervační systém pro hotely a jiná ubytovací zařízení.
Evidence knih pro nakladatelství
Aplikace pro evidenci knih z hlediska potřeb vyvatele knih
Agenda Místního úřadu
Evidence pozemků, budov, obyvatelstva, obecního majetku, podpora voleb apod.
Jednoduché účetnictví
Kompletní jednoduché účetnictví pro podnikatele
Predikce koncentrací přízemního ozonu
Ve spolupráci s Ústavem informatiky AV ČR pro potřeby Českého hydrometeorologického ústavu