Ing. Patrik Sieber, Ph.D.

 

držitel projektu Corporate Chairs

díky podpoře Škoda Auto, a.s.

 

katedra podnikové ekonomiky

Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická

nám. Winstona Churchilla 4

130 67  Praha 3 - Žižkov

 


Kontakt:

 

Tel.: +4202 2409 8390

E-mail: sieber@vse.cz

Číslo místnosti: 350 RB

Konzultace a aktuální rozvrh

 

Stručné profesní představení:

 

Od roku 2001 působím na katedře podnikové ekonomiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve své podnikové, pedagogické i vědecké praxi se zabývám zejména tématy hodnocení investic veřejné i komerční sféry a finančního řízení investičních projektů.

 

 

Odborné zaměření v heslech:

 

hodnota aktiv, subjektivní a objektivní hodnota, hodnota investic, hodnocení a financování investičních projektů,  hodnocení privátních i veřejných projektů, hodnocení programů, politik a intervencí, analýza nákladů a přínosů (Cost-Benefit Analysis), Cash Flow projektu, diskontní sazba, společenská diskontní sazba