Textové pole: Česká námětová společnost se představuje

Česká námětová společnost chce pomoci všem filatelistům, kteří sbírají známky a další filatelistické materiály určitého námětu. Její činnost se řídí schváleným organizačním řádem.
Pro jejich informaci vydává také časopis TemaFórum. V něm najdou zajímavé články, které jim poradí, jak námětově sbírat, na co se při námětovém sbírání zaměřit a čeho se naopak vyvarovat. TemaFórum vychází nepravidelně, zhruba 3x ročně. Zájemci o jeho odběr se mohou přihlásit přímo u jeho redaktora pana Ing. Davida Schillera
Všem filatelistům, kteří se podrobněji zajímají o náměty na filatelistických materiálech České republiky můžeme doporučit publikaci Filatelistické motivy České republiky, která je vydávána vždy pro každý rok. Publikace obsahuje vysvětlující texty ke všemu filatelistickému materiálu naší republiky. Zahrnuje nejen známky, ale také obálky prvního dne, dopisnice, příležitostná razítka, otisky výplatních strojů, strojová razítka. V současné době jsou k dispozici téměř všechny ročníky od roku 1993 až do roku 2009.   Zájemcům můžeme nabídnout i některé ročníky, které obsahují známky bývalého Československa. Jde o ročníky 1982-1986 a 1990-1992. Máte-li o tuto publikaci zájem, obraťte se na vedoucího redaktora těchto publikací pana ing. Waltera Müllera, Živičná 8, 702 00 Moravská Ostrava.
Máte-li zájem věnovat se některému námětu důkladněji, můžete se stát členem některé ze sekcí České námětové společnosti. Jako členové můžete ve většině případů odebírat i zpravodaj této sekce a dozvědět se tak mnoho zajímavého o Vašem námětu. V současné době působí tyto sekce:
·         Bohemika - Ing. Antonín Černý, zemřel 2010
·         Doprava - Adolf Kuchyňka, Kosmonautů 1262, 386 01 Strakonice
·         Esperanto - Vladislav Hasala, A. Dvořáka 1, 696 62 Strážnice
·         Fanuna-flóra - Zdeněk Moravec, Vrážská 331, 252 28 Černošice(v současné době nepracuje samostatně pro malý počet členů).
·         Hudba - PhDr. Vojtech Čelko, Štěpánkova 6/a, 150 00 Praha 5-Košíře (v současné době nepracuje samostatně pro malý počet členů).
·         Kosmos - Ing. Julius Cacka, Chudenická 1079, 102 00 Praha 15
·         Polární filatelie - Antonín Boháček, Kurkova 1206/14, 182 00 Praha 8-Kobylisy
·         Požární ochrana - Jan Horský, Vančurova 7, 586 04 Jihlava
·         Skauting - Ivan Vápenka, Plzeňská 84, 267 01 Králův Dvůr-Počáply
·         Výtvarné umění - Mgr. Slavomil Strnad, Jižní 466/20, 513 01 Semily
Pokud jste mezi uvedenými sekcemi nenašli ten svůj námět, znamená to, že je třeba, abyste s naší pomocí nalezli další příznivce a pomohli tak založit další sekci, v níž byste mohli svůj zájem realizovat. Svůj zájem sdělte vedoucímu sekce nezařazených námětů, kterým je pan  Mgr. Slavomil Strnad, Jižní 466/20, 513 01 Semily.