Prof. Martin Dlouhý
Department of Econometrics, Faculty of Informatics and Statistics, Prague University of Economics and Business
Katedra ekonometrie, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze
e-mail: dlouhy@vse.cz,
LINKEDIN
Twitter, office hours: úterý 13:00-15:00, Room NB434
Seznam publikací/List of Publications


Teorie her – Game Theory
Přednáška 1 - Úvod

Přednáška 2 - Hry s konstantním součtem

Přednáška 3 - Hry s nekonstantním součtem

Přednáška 4 - Vězňovo dilema, grafické řešení

Přednáška 5 - Hry v rozvinutém tvaru

Přednáška 6 - Kooperativní, koaliční, hlasovací hry

Přednáška 7 - Opakované hry

Přednáška 8 - Hry s neúplnou informací

Přednáška 9 - Teorie vyjednávání

Přednáška 10 - Modely nedokonalých trhů

Přednáška 11 - Riziko a neurčitost

Přednáška 12 - Aukce

Přednáška 13 - Teorie užitku a její paradoxy
článek v časopisu Vesmír: S teorií her od šachů po politiku

Science Café 15. 6. 2020 - Štěstí ve hře

Simulační modely - Simulation modelling
Informace ke kurzu

Kap, 1 přednáška 1 - Co je simulace?

Kap. 2 přednáška 1 - Generování náhodných čísel

Kap. 2 přednáška 2 - Generování spojitých náhodných veličin

Kap. 2 přednáška 3 - Generování diskrétních náhodných veličiny

Kap. 3 přednáška 1 - Struktura modelu, čas

Kap. 4 přednáška 1 - Analýza výsledků

Kap. 4 přednáška 2 - Přesnost, redukce rozptylu

Kap. 5 přednáška 1 - Srovnání systémů, optimalizace

Kap. 6 přednáška 1 - Simulační software

Kap. 6 přednáška 2 - Spojitá simulace, software

Kap. 7 přednáška 1 - Simulační projekt, budoucí vývoj
Kap. 8 Dodatky
Seminární práce

Podcast s absolventem kurzu Simulační modely

Data Envelopment Analysis

Dlouhý, Jablonský, Novosádová, Využití analýzy obalu dat pro hodnocení efektivnosti českých nemocnic, Politická ekonomie, 1/2007.

Novosádová, Dlouhý, Hodnotenie technickej efektívnosti nemocníc a odmeňovanie zdravotníkov, Ekonomický časopis, 8/2007.

Dlouhý, M., Measuring Geographic Inequalities: Dealing with Multiple Health Resources by Data Envelopment Analysis, Frontiers in Public Health, 2018.

Boďa, M., Dlouhý, M., Zimková, E., Unobservable or omitted production variables in data envelopment analysis through unit-specific production trade-offs, Central European Journal of Operations Research, 2018, 26(4):813-846.

Boďa, M., Dlouhý, M., Zimková, E., Modeling a shared hierarchical structure in data envelopment analysis: An application to bank branches, Expert Systems with Applications, Volume 162, 30 December 2020, article 113700.


Health Policy - Zdravotní politika

Dlouhý M., Health Care Regulation: Impact on the Supply of Outpatient Services in the Czech Republic, Prague Economic Papers, 2005, 14(3):267-276

Jaroš, J., Kalina, K., Dlouhý, M., Malina, A., Decentralization and Governance of Healthcare in Czech Republic in the 1990s, In Shakarishvili, G. (Ed.), Decentralization in Healthcare: Analysis and Experiences in Central and Eastern Europe in the 1990s, Open Society Institute, Budapest, 2005. ISBN 963-9419-81-8

Dlouhý, M., Mental Health Care System and Mental Health Expenditures in the Czech Republic, Journal of Mental Health Policy and Economics, 4/2004

Dlouhý, M., Mental health services in the health accounts: the Czech Republic, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 6/2011

Dlouhý, M., Barták, M., Mental Health Financing in Six Eastern European Countries, E+M, 4/2013

Dlouhý, M., Mental Health Policy in Eastern Europe: a comparative analysis of seven mental health systems, BMC Health Service Research, 2014

Dlouhý, M., Mezinárodní srovnání výkonnosti zdravotnictví ve visegradských zemích, Časopis lékařů českých, 5/2016

Petruželka, B. a kol. Užívání alkoholu a s ním spojené problémy mezi studenty oboru sociální práce na vybraných univerzitách v ČR a na Slovensku – pilotní studie rizikových období. Adiktologie, 2017, 17(2):108–117

Petruželka, B. et al. Problematic and risky sexual behaviour under the influence of alcohol among university students. Central European Journal of Public Health, 2018, 26(4):289-297

Broulíková, H. M., Dlouhý, M., Winkler, P., Expenditures on Mental Health Care in the Czech Republic in 2015, Psychiatric Quarterly, 2020, 91(1):113–125.

Broulíková, H. M., Dlouhý, M., Winkler, P., Ekonomické hodnocení ve zdravotnictví: zaměřeno na duševní zdraví. Národní ústav duševního zdraví, 2020.

Dlouhý, M. Regional inequalities and substitutability of health resources in the Czech Republic: a five methods of evaluation. Human Resources for Health, 2021,19, article 89 .


Základy ekonomie
Informace o kurzu Ukázka testu Přednáška 1 Přednáška 2 Přednáška 3 Přednáška 4 Přednáška 5 = financování

Audio přednáška 1.1 - Úvod do ekonomie Cenová elasticita 1 Cenová elasticita 2 Videa z mikroekonomie na EKOSPACE

Poslední aktualizace / Last update: 18. 2. 2024.