Časové řady (STP431, 4ST431)

2 testy
Termín: 1. test - 6. nebo 7. týden (bude upřesněno na cvičení) 
2. test - 13. týden 
Hodnocení: body získané z testů jsou součástí výsledného hodnocení
Seminární práce
Termín odevzdání: nejpozději 21.12.2008 (pouze e-mailem na arltova@vse.cz)
Zadání: Analýza vybraných časových řad na základě Boxovy-Jenkinsovy metodologie
Data: dvě reálné časové řady dle vlastního výběru - jedna nesezónní, druhá sezónní 
Úkol: najděte nejvhodnější ARIMA model a proveďte diagnostickou kontrolu modelu, výsledky okomentujte  
Vzorová práce  
Možné zdroje dat: DSI Campus Solution, Český statistický úřad, ARAD systém časových řad ČNB, atd.
Modely ekonomických a finančních časových řad (STP 432, 4ST432)

2 testy
Termín: 1. test - 6. nebo 7. týden (bude upřesněno na cvičení) 
2. test - 13. týden 
Hodnocení: body získané z testů jsou součástí výsledného hodnocení
Seminární práce
Termín odevzdání: nejpozději 21.12.2008 (pouze e-mailem na arltova@vse.cz)
Zadání: Analýza vybraných časových řad na základě Boxovy-Jenkinsovy metodologie
Data: dvě reálné časové řady dle vlastního výběru - jedna nesezónní, druhá sezónní 
Úkol: najděte nejvhodnější ARIMA model a proveďte diagnostickou kontrolu modelu, výsledky okomentujte  
Vzorová práce  
Možné zdroje dat: DSI Campus Solution, Český statistický úřad, ARAD systém časových řad ČNB, atd.