Hlavní citace, odezvy, recenze, odkazy a reakce - samostatně nalezené (včetně impaktovaných a zahraničních, resp. v cizích jazycích a v knižních publikacích - mimo diplomové, bakalářské apod. práce) (stav k 1. 11. 2020 dále viz CV):

Pozn.: citace, odezvy, recenze, odkazy a reakce v českých a slovenských impaktovaných časopisech (resp. časopisech zařazených v renomovaných mezinárodních bibliografických databázích) a ve významnějších knižních publikacích podtrženy

                                                                                                              Oficiální sciometrie

Citační ohlas v databázích Scopus a Web of Science – výběrová rešerše zpracovaná CIKS VŠE v Praze 23. 7. 2019 (evidenční číslo 2019101)

Scopus: 29 záznamů, 10 publikací, 22 citací (bez autocitací), plus 1 záznam a 1 citace článku chybně vloženého pod jménem Sirůaček

Web of Science: 90 záznamů, 75 publikací, 54 citací (bez autocitací)

Citační ohlas v databázích EbscoHost, ProQuest Central, Google Scholar – výběrová rešerše zpravovaná CIKS VŠE v Praze 23. 7. 2019 (evidenční číslo 2019101)

EbscoHost: 44 záznamů, 44 publikací, 3 citace (bez autocitací)

ProQuest Central: 10 záznamů, 10 publikací, 10 citací (včetně autocitací)

Google Scholar: 122 záznamů, 70 publikací, 122 citací (včetně autocitací)

Citační ohlas v databázích Scopus a Web of Science – výběrová rešerše zpracovaná CIKS VŠE v Praze 24. 11. 2017 (evidenční číslo 2017248)

Scopus: 28 záznamů, 11 publikací, 15 citací (bez autocitací, včetně autocitací 17)

Web of Science: 76 záznamů, 31 publikací, 33 citací (bez autocitací, včetně autocitací 45)

Citační ohlas v databázích EbscoHost, ProQuest Central, Google Scholar – výběrová rešerše zpravovaná CIKS VŠE v Praze 24. 11. 2017 (evidenční číslo 2017248)

EbscoHost: 46 záznamů, 45 publikací, citace nezjištěny

ProQuest Central: 4 záznamy, 2 publikace, 1 citace (bez autocitací)

Google Scholar: 118 záznamů, 64 citací (včetně autocitací)

Citační ohlas v databázích Scopus a Web of Science – výběrová rešerše zpracovaná CIKS VŠE v Praze 23. 1. 2015 (evidenční číslo 2015051)

Scopus: 9 záznamů, 9 publikací, 0 citací (pouze autocitace)

Web of Science: 25 záznamů, 25 publikací, 22 citací (bez autocitací)

Citační ohlas v databázích EBSCO, ProQuest Central, Google Scholar – výběrová rešerše zpravovaná CIKS VŠE v Praze 23. 1. 2015 (evidenční číslo 2015051)

EBSCO: 20 záznamů

ProQuest Central: 2 záznamy

Google Scholar: 72 záznamů, 101 citací (včetně autocitací, bez autocitací cca 40)

Citace samostatně zjišťované 1. 3. 2017

Web of Science 43/Google Scholar 62

Publikační výstupy zaevidované v databázi VŠE v Praze k 1. 11. 2020 (zde neuváděny posudky, příspěvky v denním tisku, materiály CSTS apod.)

75 záznamů za posledních pět let, tj. 2015-19 dle http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php i dle https://insis.vse.cz/lide/clovek.pl

391 záznamů celkem dle http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php

415 záznamů celkem dle https://insis.vse.cz/lide/clovek.pl   

z výše uvedeného celkem 30 záznamů samostatných v časopisech s nenulovým impakt faktorem v době uveřejnění příspěvku (plus 4 záznamy samostatné a 2 s rozhodujícím spoluautorstvím v časopisech, které nenulového impakt faktoru dosáhly později) a 40 položek s přiděleným DOI (samostatných či s rozhodujícím spoluautorstvím)