Hlavní citace, odezvy, recenze, odkazy a reakce - samostatně nalezené (včetně impaktovaných a zahraničních, resp. v cizích jazycích a v knižních publikacích - mimo diplomové, bakalářské apod. práce):

Pozn.:  citace, odezvy, recenze, odkazy a reakce v českých a slovenských impaktovaných časopisech (resp. časopisech zařazených v renomovaných mezinárodních bibliografických databázích) a ve významnějších knižních publikacích podtrženy

Citační ohlas v databázích Scopus a Web of Science – výběrová rešerše zpracovaná CIKS VŠE v Praze 24. 11. 2017 (evidenční číslo 2017248)

Scopus: 28 záznamů, 15 citací (+ autocitace)

Web of Science: 76 záznamů, 33 citací (+ autocitace)

Citační ohlas v databázích EbscoHost, ProQuest Central, Google Scholar – výběrová rešerše zpravovaná CIKS VŠE v Praze 24. 11. 2017 (evidenční číslo 2017248)

EbscoHost: 46 záznamů

ProQuest Central: 4 záznamy, 1 citace (+ autocitace)

Google Scholar: 118 záznamů, 64 citací (včetně autocitací)

Citační ohlas v databázích Scopus a Web of Science – výběrová rešerše zpracovaná CIKS VŠE v Praze 23. 1. 2015 (evidenční číslo 2015051)

Scopus: 9 záznamů, 0 citací (pouze autocitace)

Web of Science: 25 záznamů, 22 citací (+ autocitace)

Citační ohlas v databázích EBSCO, ProQuest Central, Google Scholar – výběrová rešerše zpravovaná CIKS VŠE v Praze 23. 1. 2015 (evidenční číslo 2015051)

EBSCO: 20 záznamů

ProQuest Central: 2 záznamy

Google Scholar: 72 záznamů, 101 citací (včetně autocitací, bez autocitací cca 40)

Citace samostatně zjišťované 1. 3. 2017

Web of Science 43/Google Scholar 62

Publikační výstupy zaevidované v databázi VŠE v Praze 18. 5. 2018 (zde neuváděny posudky, texty v denním tisku, materiály CSTS apod.)

76 záznamů za posledních pět let, tj. 2013-17 dle http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php i dle https://insis.vse.cz/lide/clovek.pl

61 záznamů za období 2012-16 dle http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php i dle http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php

355 záznamů celkem dle http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php

377 záznamů celkem dle https://insis.vse.cz/lide/clovek.pl   

z výše uvedeného celkem 26 záznamů samostatných v časopisech s nenulovým impakt faktorem v době uveřejnění příspěvku (plus 4 záznamy samostatné a 2 s rozhodujícím spoluautorstvím v časopisech, které nenulového impakt faktoru dosáhly později) a 33 položek s přiděleným DOI