Katedra psychologie a sociologie řízení
Na Fakultě podnikohospodářské
Vysoké školy ekonomické v Praze

Katedra byla na VŠE Praha ustavena v šedesátých letech 20. století a po celou dobu své existence se podílí na vzdělávání ekonomů a manažerů, kteří se připravují na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Základní činností katedry je výuka psychologie a sociologie, které poskytují teoretický rámec i praktické dovednosti pro vedení lidí a jejich ovlivňování. Výzkumné aktivity navazují a doplňují základní činnost tak, aby se rozšiřoval okruh poznatků pro uvedené zaměření a dále vyjmenované oblasti zájmu.
Zájmovými oblastmi katedry jsou:

Katedra psychologie a sociologie se od roku 1989 soustavně orientuje na empirický výzkum, jako možnost získání informací k působení člověka v organizaci a  k vytváření vztahu organizace a veřejnosti. V souladu se zájmem o určité typy výzkumů se katedra nejdříve orientovala na výzkumy personální a marketingové. Jednalo se o výzkumy pro Československý rozhlas, na jehož základě byla reorganizována činnost personálního oddělení, nebo výzkum názorů na přijatelnost hypotéčních úvěrů. Také se uskutečnily výzkumy studentů a absolventů VŠE v Praze, které z hlediska metodologického se přetavily do nástrojů sociálního auditu v organizacích. Výzkumné aktivity byly rovněž spojeny s vytvářením Centra pro profesní orientaci a poradenství na VŠE v Praze. V posledních letech se orientace změnila na výzkumy organizačního chování s důrazem na:

V současné době jsou členové katedry zapojeni do přípravy nebo průběhu projektů organizovaných s grantovou podporou s výše uvedeným zaměřením. Silnou stránkou katedry je schopnost realizovat sociologické a psychologické empirické výzkumy v oblasti organizačního chování za použití kvantitativních i kvalitativních metod. Je schopna za pomoci empirického výzkumu odhalit kritické body fungování organizací, navrhnout doporučení i postupy jejich implementace do organismu organizace. Je také schopna postavit výukové a výcvikové programy v oblasti organizačního chování ke zvýšení efektivity jednání pracovníků.

V nejbližších letech se katedra soustředí na problematiku komunikace v organizaci a na aktivizaci jedince, a to  jak v organizaci, tak při zakládání vlastního podnikání.